Skryter av unge båtførere

Båtfolk har blitt flinkere, sier politiet som spesielt skryter av de unge.

Politiet er mest opptatt av forebygging, fart, vestbruk, promille og lanternebruk.