Skroter flere hundre biler

Politiet sier at det vil ta flere måneder før forholdene rundt Olsen Bil i Grimstad er ferdig etterforsket. Det er registrert 758 biler, eller deler av biler, på bedriftens eiendom på Østerhus. De fleste er fraktet bort for å bli skrotet.

Politiet sier at det vil ta flere måneder før forholdene rundt Olsen Bil i Grimstad er ferdig etterforska. Det er registrert 758 biler, eller deler av biler, på bedriftens eiendom på Østerhus. De fleste enhetene er fraktet bort for å bli skrotet.