NRK Meny
Normal

Skremt over voldsutviklingen

Mer synlig politi kan øke folks respekt og tillit til politiet – og føre til høyere terskel for å ty til vold. Det sier Fremskrittspartiets Åse Michaelsen.

Åse Michaelsen fra Fremskrittspartiet

Åse Michaelsen fra Fremskrittspartiet er skremt over den økende volden mot utegående polititjenestemenn og -kvinner.

Foto: Eirik Damsgaard / NRK

Vold er blitt en stadig større del av hverdagen til politifolk. Få utegående polititjenestemenn går fri, og 2011 er det hittil verste voldsåret.

I fjor var det registrert 102 voldssaker mot politiet i Agder. På landsbasis er det en økning fra 885–1027 saker fra 2010–2011.

Det betyr tre tilfeller av fysisk vold mot politimenn eller–kvinner daglig.

Tallene skremmer

Dette er alvorlig, sier stortingsrepresentant Åse Michaelsen, som også sitter i justiskomiteen.

– Det skremmer meg, for det viser at det er en redusert respekt for politi og andre autoriteter. Terskelen har gått ned og man har lettere for å ty til vold

– Hva skal til for å få den terskelen høyere?

– Jeg tror det handler om respekt og det handler om holdninger. Vi må ha ordentlige tall for å se hvem som utfører volden og hva er grunnen. Er det ungdom, voksne personer, kriminelle, nordmenn eller ikke-nordmenn?

– Så ser vi også, uten å trekke direkte parallell, så er det generelt i samfunnet vårt minsket respekt for autoriteter. Vi ser det innenfor skolevesen og andre områder at terskelen for å gripe til utradisjonelle reaksjoner er blitt betraktelig lavere, sier Michaelsen.

Mener volden også er blitt grovere

NRK møtte i dag tre politibetjenter som alle har opplevd vold på jobben. De synes det er en trist utvikling, og tror kanskje de høye voldstallene kan forklares med at politiet er blitt flinkere til å melde fra om vold samtidig som volden er blitt grovere.

– De blir yngre og yngre de som utøver volden og volden blir grovere, sier politibetjent Yngvar Larsen.

Video Politiet utsettes for mer vold

VIDEO: Voldsutsatte politifolk forteller om et yrke som er blitt hardere både fysisk og psykisk.

– Mer synlig politi

Åse Michaelsen mener noe må gjøres for å sikre politiet en tryggere arbeidsdag.

– Vi må ha sterkere bevisstgjøring i forhold til hvilket viktig arbeid våre polititjenestefolk gjør. Uten et politi som er til stede og sånn sett gir oss trygghet–så er det vanskelig å skape nok tillit. Jeg tror vi gjerne kan ha politi mer synlig ute. Da tenker jeg på skoler med informasjon, ute i nærmiljøene osv.–slik at man får et forhold til politiet og en forståelse for den jobben de gjør, sier hun.

Advarer mot kompis-tenkning

Flere politifolk sier økende vold har vært en tendens de siste 15 årene. De er redde den negative utviklingen skal fortsette og roper på sterkere bemanning.

Michaelsen vil først undersøke voldstallene nærmere, men tror at det er viktig for politiet å styrke autoriteten.

– Kompistenkninga har kanskje godt for langt i enkelte yrker. Det er ikke alltid man skal være for mye kompis for det betyr at man senker terskelen for autoritet og respekt.

–Politiyrket er en gruppering hvor man heller tydelig skal vise skillelinjene og beholde autoriteten, sier Michaelsen, som opplyser at denne saken allerede er diskutert i Frp-fraksjonen på Stortinget.