Skremt over tre dødsulykker på fem dager

Norsk Motorcykkel Union i Vest-Agder er skremt over alle dødsulykkene i løpet av de fem siste dagene. Tre motorsyklister har omkommet.

Ulykke i Froland

I løpet av kort tid har tre personer omkommet i motorsykkelulykker på Agder.

Foto: Tipsar

– Det er tre for mange uansett årsaker. Det er et høyt tall og spesielt når det skjer i løpet av en så kort periode, sier fylkessekretær i Norsk Motorcykkel Union i Vest-Agder, Odd Terje Døvik til NRK.

Siden torsdag har altså tre MC-førere omkommet på Sørlandet.

Forrige torsdag omkom en motorsykkelfører i Froland. Og fredag omkom en kvinnelig MC-fører på fylkesveg 42 mellom Birkenes og Evje.

Mandag morgen omkom en 44 år gammel mann i en ulykke i Mandal.

Ofte sammensatte årsaker

Døvik presiserer at han ikke kjenner til årsakene i de tre ulykkene. Men han sier at ofte kan ulykker skyldes både fart, veistandard, motorsykkel og forhold ved føreren.

Odd Terje Døvik

Odd Terje Døvik i Norsk Motorcykkel Union mener det har vært for mange motorsykkelulykker de siste dagene.

Foto: NRK/Svein Sundsdal

– Vi som motorsyklister er noe utsatt for ulykker tidlig i sesongen. Grunnen kan være at motorsykkelen har stått parkert hele vinteren, veiene er kanskje ikke helt feiet og bilistene er ofte ikke klar over at vi er ute og kjører nå, mener Døvik.

Felles for de tre ulykken synes å være at ingen andre trafikanter har vært involvert.

– Vi får en liten støkk når vi hører om disse ulykkene. Det er ingen hyggelige meldinger å få. Vi kjenner nok på dette alle vi som kjører motorsykkel, sier Døvik.

Flere ulykker på forsommeren

Paal Sodefjed er distriktsleder i Trygg Trafikk i Aust-Agder. Han viser til statistikken som forteller at det er flere motorsykkelulykker på våren og forsommeren.

Paal Ove Sodefjed

Paal Sodefjed i Trygg Trafikk i Aust-Agder er bekymret over antallet ulykker med motorsykkel de siste fem dagene.

Foto: Pål Tegnander / NRK

– Mange ulykker skjer fordi sykkelen har stått stille i vinter. MC-kjøring krever vedlikehold, sier Sodefjed.

Han har selv drevet med kjøreopplæring på motorsykkel.

Front mot front

Ifølge statistikken så er det front mot front-kollisjon og utforkjøring som dominerer skadestatistikken ved motorsykkelulykker.

– Det er mange år siden vi ha hatt så mange ulykker etter hverandre. Det er bekymringsfullt. Vi i Trygg Trafikk må se om det er noe vi kan gjøre, sier Sodefjed.