– Skolen er ikke tilpasset gutter

Mer enn dobbelt så mange gutter som jenter får spesialundervisning i grunnskolen i Agder. Nå tas det grep for endre kjønnsforskjellene.

Undervisning
Foto: Colourbox

– Undersøkelser viser at jenter ligger flere hakk foran guttene, så det er ikke overraskende at flere gutter enn jenter får spesialundervisning. Men at forskjellen er så betydelig, det er overraskende, sier Ottar Stordal, fylkesleder i Utdanningsforbundet i Aust-Agder.

Ottar Stordal

Fylkesleder i Utdanningsforbundet i Aust-Agder, Ottar Stordal.

Foto: Utdanningsforbundet

Tall fra Grunnskolens Informasjonssystem viser at nesten hver tiende elev i Agder får spesialundervisning dette skoleåret. Over halvparten av dem er gutter. Andelen er litt høyere i Aust-Agder enn i Vest-Agder

Skolen ikke tilpasset gutter

Utdanningsdirektør i Aust- og Vest-Agder, Tore K. Haus, har ikke et klart svar på hvorfor. Han mistenker likevel at skolen er bedre tilpasset jenter enn gutter.

– Det har med hvilke utfordringer vi gir elevene og hvilke metoder vi bruker, mener Haus.

Nikolai Elias Opedal er elevrådsleder ved Kvadraturen skolesenter i Kristiansand. Han mener utdanningsdirektøreren setter ord på problemet.

Tore K. Haus

Utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Tore K. Haus.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Skolen er ikke tilpasset gutter. Det vektlegges å sitte stille og jobbe rolig. Mange gutter har konsentrasjonvansker og stor energi. De klarer ikke å tilpasset seg skolesystemet, sier Opedal.

Selv slet han med dårlige karakterer på ungdomsskolen, men opplevde et løft på videregående.

– På ungdomsskolen måtte jeg lese lange romaner og analysere dikt. Det passet ikke meg. På videregående kunne jeg jobbe med populærtekster og film. Det gir arbeidslyst og løfter resultatene, sier Opdedal.

I Vest-Agder er det flest elever i 10. trinn som har spesialundervisning. Det harmonerer med nasjonale trender som viser at andelen spesialundervisning øker høyere opp i trinnene.

Nikolai Elias Opedal

Nikolai Elias Opedal mener mye av undervisningen i grunnskolen ikke er tilpasset gutter.

Foto: Morten Krogstad / NRK

Haus tror tilpasset undervisning enda tidligere kan hjelpe mange. Jo flere elever som knekker lesekoden og får tallforståelse tidlig, jo flere vil henge med i undervisninga gjennom hele skoleforløpet.

– Vi håper større innsats i barnehagen og småskolen motvirker trenden.

Les også:

Utdanningsdirektøren mener det ikke er et mål i seg selv å redusere spesialundervisninga. Elever som har behov, skal få det også i framtida. Han mener likevel at mye kan gjøres vel så bra med tilpasset opplæring i klassene.

– Mange kommuner jobber med å heve kvaliteten på den vanlige undervisninga og det er mange fantastisk lærere som finner gode løsninger.

Ønsker lærenorm velkommen

Til tross for at mange gutter trenger spesialundervisning, finnes det lyspunkt. Totalt sett har andelen elever som får spesialundervisning ute av klassen sunket de siste årene, både i Agder og nasjonalt.

– Det har vært en bevisst jobbing i kommunene for å sikre bedre tilpasset opplæring for den enkelte i egen klasse, sier Stordal i Utdanningsforbundet.

Han mener likevel at antall elever som får spesialundervisning må ned. Utdanningsforbundet ønsker velkommen den nye lærernormen som setter tak på maksimalt 16 elever per lærer fra 1- til 4. trinn.

Les også: