NRK Meny
Normal

Skal skredsikre for 156 mill.

Det er satt av 156 millioner kroner til skredsikring av fylkesveier i Vest-Agder de tre neste årene.

Raset i Sirdal

Arkivfoto av steinras over fylkesvei 975 ved Ortevatn i Sirdal i oktober 2013.

Foto: Arild Eskeland

Rasfarlige veistrekninger skal sikres bedre i perioden 2014–2017.

Det går fram av en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Det er fylkesveier i Vest-Agder som skal sikres bedre mot skred for 156 millioner kroner. Det er ikke satt av penger til slik sikring i Aust-Agder.

Totalt i hele landet skal det brukes 2,6 milliarder kroner. Dette er statlige tilskudd etter forslag fra Vegdirektoratet.

– Sikring av skredutsatte strekninger og punkt på vegnettet er en viktig del av arbeidet for tryggere trafikk og et mer effektivt transportsystem, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Han understreker også at det er viktig å få bort usikkerheten som mange lever med daglig på sin ferd langs veier med fare for skred.

Det statlige tilskuddet kommer i tillegg til pengene som fylkeskommunene har satt av til dette.