Skrantesyke i nabokommunen

Den fryktede villreinsykdommen skrantesjuke er oppdaget i nabokommunen til Bykle, Vinje i Telemark. Nå frykter en villreinekspert at sykdommen kan spre seg til Agder og påføre ubotelig skade:

Den fryktede villreinsykdommen skrantesjuke er oppdaget i Vinje kommune i Telemark, som er en av nabokommunene til Bykle. Nå frykter en villreinekspert at sykdommen kan spre seg til Agder og påføre ubotelig skade:

Siste nytt fra NRK Sørlandet