Ruster opp skolene

Politikerne i Arendal satser på skoler på bekostning av idrettshaller.

Hånd i været

Illustrasjonsfoto

Foto: Hansen, Alf Ove / SCANPIX

I Arendal skal de tre skolene, Roligheden, Birkenlund og Stuenes skole, likevel opprustes i løpet av de kommende fire årene. Det politiske flertallet i bystyret har i ettermiddag lagt fram en budsjettforslag som gjør dette mulig.

For å klare dette, vil de fire partiene i posisjon, Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og Senterpartiet blant annet droppe byggingen av to idrettshaller; Asdalhallen og Tromøyhallen.

Sponser lag og foreninger

Det politiske flertallet har også funnet penger til den såkalte kulturhus-millionen, som brukes til å gi tilskudd til lag og foreninger som vil bruke kulturhus, men ikke har råd.

Øker omsorgslønna

Omsorgslønna har vært lav i Arerndal. Nå øker den fra 70 kroner til 111 kroner timen.

De fire partiene har flertall i bystyret, og følgelig kommer bystyret til å vedta disse forslagene i budsjettmøte i neste måned.

Møte i driftsstyret i Arendal

Arendalspolitikerne prioriterte opprustning av skoler på dagens møte i driftsstyret.

Foto: Svein Sundsdal / NRK