Skoler truet av nedleggelse

Fire skoler i Kristiansand bør legges ned. Det er forslaget fra et administrativt utvalg som har vurdert skolestrukturen i kommunen.

Video Nedleggelse av skoler

Voie og Åsane skole i Vågsbygd, Mosby og Erkleiv skole i Ålefjær er foreslått nedlagt av et flertall i utvalget.

518 elever rammes

Grete Olsen

Arbeidet har vært ledet av Grete Olsen i kommunens skoleetat.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Et administrativt utvalg, som har vurdert skolestrukturen i Kristiansand kommune, er nå ferdig med sitt arbeid. På oppdrag fra bystyret har de vurdert hva som bør gjøres for å få mest mulig ut av pengene.

Les: Blått lys for småskoler

Og flertallet er altså kommet til at fire skoler bør legges ned; Voie, Åsane, Mosby og Erkleiv.

Tilsammen har skolene 518 elever og 52 lærere.

– Kvaliteten svekkes ikke

Elevene som blir rammet skal etter planen flyttes over til større skoler i nabolaget. Leder av utvalget, Grete Olsen, mener kvaliteten på skoletilbudet ikke blir dårligere selv om disse skolene får enda flere elever.

– Vi mener at vi kan forsvare dette godt. Vi mener at skolene ikke blir dårligere ved at de blir større enn det de er i dag i Kristiansand.

Blir de bedre?

– Nei vi har ikke noen indikasjoner på at de nødvendigvis trenger å bli bedre heller. Men det større skoler kan gi av fordeler - er at vi kan få et større faglig mangfold, flere lærere som representerer flere fag og har større samarbeidsmuligheter. Så sånn settt kan det gi et bedre resultat, sier Olsen.

LES Utvalgets forslag til framtidig skolestruktur i Kristiansand.

Sparer penger

Utvalget har gjennomgått alle skolene i kommunen for å finne sparemuligheter. Blant annet er skolestørrelse, og avstand til naboskoler vurdert. Olsen sier ingen skoler kan bli nedlagt før det står et alternativ klart.

– Hvis vi skal legge ned disse skolene så må naboskolen bli større. Så det betinger at naboskolen utvides først - og så kan vi eventuelt legge ned noen skoler.

Trolig kan kommunen spare i underkant av ti millioner kroner ved å redusere antall skoler. Beløpet blir ikke bekreftet av Olsen.

– Vi har ikke satt en total sum her. Men det er klart at vi kan spare penger på nedleggelse - både på kort og lengre sikt, sier hun.

Kolliderer med utbyggingsplaner

Det er kortsiktig tenkning å legge ned skoler i Vågsbygd. Det hevder Karin Trægde, rektor ved Voie skole. Hun mener utbyggingsplanene i bydelen gjør det nødvendig å opprettholde de to truede skolene.

- Vi vet at når Vågsbygdveien er ferdig utbygd så står bydelen foran en stor utbygging. Det kunne vært lurt å vente og se, sier Trægde.

Forslaget sendes nå ut til høring til skolene og velforeninger bl.a. - før politikerne tar den endelige avgjørelsen.

Siste nytt fra NRK Sørlandet