Får egne Nav-kontor på skoler

Tre videregående skoler i Vest-Agder får eget Nav-kontor på skolen. Prøveprosjektet skal forhindre at elever dropper ut.

Elever ved Tangen VGS i Kristiansand

Elever ved Tangen videregående skole i Kristiansand er i gang med studiene. De er én av tre skoler i Agder som nå får eget Nav-kontor.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Leder av NAV Kristiansand, Elisabeth Engemyr, sier de med å plassere Nav-veiledere fast på skolene håper å redusere antallet drop-outs fra skolene.

Vil få flere gjennom skolen

– Vi er helt i oppstarten av prosjektet, men måle er at flere skal komme seg gjennom skolen. Vi skal sammen med skolene utvikle, tilrettelegge og integrere tiltak og tjenester fra Nav. Vi ser at dersom Nav kommer tidlig inn i skolen og forklarer ungdommene at det er viktig å fullføre skolen kan vi forhindre at en del dropper ut av skolen. Det er en av de viktigste grunnene til å prøve dette, sier Engemyr.

Elisabeth Engemyr

Elisabeth Engemyr i Nav har stor tro på at prosjektet vil få gode resultater for elever som står i fare for å droppe ut av skolen.

Foto: Terje Sellevold / NRK

Håpet er at elever i faresonen skal bli motivert til å fortsette på skolen.

Hun sier det foreløpig ikke finnes konkrete svar på om det er behov for egne Nav-kontor på skolene.

– Det er det vi skal finne ut av med dette prosjektet, sier Engemyr.

– Mange på sosialstøtte

Vennesla kommune sliter med mange unge på sosialstøtte, og skal være en av forsøkskommunene.

Rektor ved Vennesla videregående skole, Torkild Haus, håper Nav i skolen kan fange opp de som er utsatt:

– Naver ikke her bare for å gi støtte, men for å gi tidlig hjelp slik at de unngår at de blir Nav-klienter senere, sier han.

Han har nå bestilt skilt til møterommet som er omgjort til skolens eget lille NAV-kontor, hvor en veileder fra Nav er til stede hver dag.

– For en del elever har det vært vanskelig å oppsøke hjelpeapparatet, sier Haus.

Tidlig tilrettelegging

Tidlig tilrettelegging skal holde elevene på rett spor og unngå at de dropper ut av skolen.

– Nav kan komme inn tidligere og hjelpe dem, slik at vi unngår en negativ utvikling for eleven, sier Haus.

Prosjektet med Nav i skolen er prøvd ut noen få steder i landet tidligere. På Agder er det nå Tangen og Kvadraturen videregående skoler i Kristiansand og Vennesla videregående skole som starter opp Nav-kontor på skolen.

– Veilederen fra Nav er også med i ulike møter. Vi har jevnlige møter om elevene og ekstra fokus på dem som sliter med noe, sier Haus.

Nav i Vest-Agder var i kontakt med andre skoler da prosjektet ble planlagt.

– Men det er ikke noen, meg bekjent, som har gjort dette over lang tid. Så vi kjenner ikke til noen resultater. Men vi har tro på at dette er positivt, og tror at samarbeidet mellom Nav, elever og lærerer på sikt er veldig bra, sier Elisabeth Engemyr.

LES: Frykter «dropouts» etter lærerstreiken

Kan gi flere klienter i oppstarten

Det er imidlertid ventet at tiltaket kan gi flere Nav-klienter i starten, men at de langsiktige virkningene skal bli gode.

– Det er forventet at antallet Nav-klienter kan øke litt over en kort periode. Vi er imidlertid sikre på at det vil redusere antallet som dropper ut av skolen. Det vi gi stor gevinst både samfunnsmessig og personlig, sier Haus.