Skolekorpset fortviler over søknadskluss

Kulturrådet avviste søknaden på 70 000 kroner fra Songdalen skolekorps fordi lydfilene manglet. Dermed ryker den store julekonserten i bygda.

Tuba i skolekorps

Songdalen skolekorps fortviler etter at søknaden på 70 000 kroner ble avvist.

Foto: Thomas Sommerset/NRK

– Jeg tenker at dette var fryktelig dumt, sier Tanya Birkeland til NRK. Hun er dirigent i Songdalen skolekorps, og hadde store planer om et bestillingsverk som skulle framføres i bygda før jul.

Den unge og lokale musikeren Erlend Furholt Moen skulle være sentral, dessuten skulle etter planen lokale kor og kirkas organist bidra i satsingen, som skulle være rettet mot barn og unge mellom 12 og 18 år.

Sånn blir det derimot ikke.

Kulturrådet avviste søknaden på 70 000 kroner fra korpset, fordi de obligatoriske lydfilene manglet.

Tanya Birkeland

Tanya Birkeland (t.v.) ble kåret til årets navn i Songdalen i 2013.

Foto: Klara Turid Fidje Frettun / Søgne og Songdalen Budstikke

Brukte tre timer

Birkeland fylte ut skjemaet for korpset, og det var ingen lett oppgave, mener korpsdirigenten. Hun brukte tre timer pluss forberedelser på søknaden.

– Det var veldig vanskelig å orientere seg på søknadssiden til Kulturrådet. Det var tungrodd og byråkratisk, sier dirigenten, som hevder det er langt lettere å jobbe med selvangivelsen enn å søke Kulturrådet om penger.

– Her sitter vi som frivillig organisasjon og prøver og skape aktivitet og musikkglede, så blir man møtt av dette.

Birkeland mener også løsningen ved å måtte logge seg inn via den offentlige innloggingen Altinn er unødvendig og tungvinn.

Lydfilene manglet

Det som gjorde at Kulturrådet, og senere Kulturdepartementet, avviste søknaden, var at de nødvendige lydfilene ikke var vedlagt søknaden fra Songdalen skolekorps.

Birkeland mener på sin side at hun la ved filene.

– Men så kan det vel hende at jeg har glemt å trykke en lagreknapp et sted, uansett mener jeg det er lite skjønn ute og går.

Guri Langmyr Iochev

Guri Langmyr Iochev er seksjonsleder i Kulturrådet.

Foto: Ilja C. Hendel
Klagesak Songdalen skolekorps

Kulturdepartementet avgjorde i september at Songdalen skolekorps ikke får støtten de søkte om.

Foto: Håvard Raustøl

Kulturrådet mottar 20 000 søknader i året, og Guri Langmyr Iochev er seksjonsleder.

– Jeg vil ikke kommentere enkeltsaker, men det er slik at alle som søker på denne ordningen som skolekorpset her har gjort, skal levere lydvedlegg, sier Langmyr Iochev til NRK.

– I tillegg sender vi ut en påminnelse dersom vedlegget mangler i søknaden. Det skjer omtrent en uke etter at søknadsfristen har gått ut, og da har søkeren 48 timer på seg til å rette opp feilen. Det har vi også gjort i dette tilfellet, sier seksjonslederen.

Julekonserten ryker

Tanya Birkeland i Songdalen skolekorps bekrefter at de fikk en henvendelse i sommer om at lydfilene manglet, men hun reagerer på den korte tidsfristen, som korpset ikke klarte å holde.

Dermed klaget de på avvisningen av søknaden, men som nevnt ble ikke klagen hørt.

I Songdalen konstaterer Tanya Birkeland at de storslåtte konsertplanene til jul ryker.

– De blir det ikke noe av, nei, og det er synd.

Ifølge Kulturrådet jobbes det med tekniske løsninger som gjør at en søknad ikke vil kunne sendes hvis for eksempel en lydfil mangler.

Norge Rundt-innslag fra Vestfold (arkiv)

Siste nytt fra NRK Sørlandet

Over halve klassen i karantene - nå kan det bli annerledes

Anita Thorsen og Knut Eckhoff, Norgesplaster

Norgesplaster blir i Vennesla - opp mot 60 beheld jobben