Hopp til innhold

Skoleelever kartlegger dyreliv langs ny E18-trasé

I et naturfagsprosjekt kartlegger elever i Tvedestrand viltbestand i områdene hvor ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand skal bygges.

Viltgjerde på E18

Viltgjerde langs E18. Også den nye delen av veien mellom Arendal og Tvedestrand vil få egne over- eller underganger som blir krysningspunkt for vilt.

Foto: NRK/Svein Sundsdal / NRK

Ved hjelp av viltkameraer skal elevene registrere dyrenes bevegelser i traseen for den nye firefelts motorveien.

– Elevene skal henge opp viltkameraer, samle inn informasjon og bearbeide dette. Så sendes det til Faun Naturforvaltning i Fyresdal, sier lektor Helge Knudsen.

Skolen er med i den landsomfattende Lektor 2-ordningen, som skal stimulere interessen for realfag gjennom samarbeid mellom skole og arbeidsliv.

Før og etter

Hensikten er å finne ut hvordan dyrene ferdes langs traseen, og ikke minst hvilke endringer man ser etter at veien er bygd.

– Elevene skal henge opp viltkameraer der hvor det er bestemt at det skal være krysningspunkter, altså over- og underganger for vilt. Dataene som samles inn, skal senere sammenlignes med trafikken av vilt etter at veien er bygget, sier Knudsen.

Dermed vil man kunne se hvordan veiutbygginga påvirker vilt i området. Faun Naturforvaltning har bestemt hvor krysningspunktene skal være og vil benytte resultatene i en sluttrapport.

Mye rådyr

Prosjektet begynner for alvor når våren kommer, men mange kameraer er allerede på plass.

– Vi har kameraer i Tvedestrand. Hvis vi får penger til det, vil vi kjøpe inn flere kameraer, så vi også får dekket den delen som ligger i Arendal, sier Knudsen.

Hva slags dyr ser dere i skogen mellom Arendal og Tvedestrand?

– Det er klart mest rådyr, sier Knudsen.

– Ikke så mye ulv og slikt?

– Nei, men man vet jo aldri.

Lærerens «sommerjobb»

Prosjektet vil pågå for fullt når våren kommer og vare til litt utpå høsten.

– Til våren blir det enklere å ferdes ute, så det vil bli en aktiv periode. Men i skoleferien i sommer må vi lærere trå til. Vi må hente inn informasjon fra hvert kamera minst én gang i måneden. Det blir min sommerjobb, sier Knudsen.

Når utbyggingen av veien kommer i gang skal skolen ha flere prosjekter gjennom Lektor 2-ordningen, blant annet i samarbeid med Statens vegvesen.

Video Animasjon ny E18 Arendal