Elever netthetses med falske profiler

Mobbing på nettsteder førte til at Holviga skole i Grimstad nå har innført forbud mot å bruke mobiltelefon i skoletiden.

Holviga skole, Grimstad

Holviga skole innførte onsdag totalforbud mot mobiltelefon på skolen.

Foto: Asbjørn Odd Berge/NRK

Rektor Erling Rugsland ved Holviga skole fikk nylig vite at en elev hadde blitt mobbet på sosiale medier. Han sier det er nulltoleranse for mobbing på skolen.

– Elever har opprettet falske profiler på sosiale nettsteder hvor enkelte blir hengt ut på det groveste, sier Rugsland til NRK.

Erling Rugsland

Fungerende rektor Erling Rugsland har nulltoleranse for mobbing

Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

Onsdag diskuterte han og lærerkollegene hva de skulle gjøre.

Ville gjøre noe

Rugsland forteller at skolen og lærerne bestemte seg for å gjøre noe med mobbeproblemene, i alle fall i skoletiden.

– Mobbing er dessverre i ferd med å bre seg og da jeg fikk melding fra sosiallæreren vår fredag om at en elev ble mobbet, valgte jeg og kollegene mine å gjøre noe, sier rektoren.

Han forteller at det var enstemmig enighet blant lærerne at de skulle innføre forbud mot mobil på skolen og på den måten forsøke å hindre mobbing. Fra før av er det ikke lov til å bruke mobil i timen. Men nå er det totalt forbud på skolen.

Politiet til skolen

Rektoren opplyser at forbudet gjelder fram til jul. Da skal det evalueres.

Rektor Erling Rugsland forteller at han ikke har hørt noen protester fra foreldre. Nå satser skolen på å bruke politiet på forebyggende arbeid når det gjelder mobbing.

– Mobbing på nett er ulovlig. Det er en adferd som er svært krenkende for offer og det er en kriminell handling. Nå kommer politiet etter jul for å snakke om alvoret ved en slik trakassering, sier Rugsland til NRK.