Skogen har enormt vekstpotensial

Mangfoldet i Agder- skogen gjør potensialet for vekst her svært stort. Skognæringen kan firedoble omsetningen, det mener utvalget som har utarbeidet en plan for hele næringen.

Utsikt

Nydelig utsikt over skogen i Jegersberg i Kristiansand.

Foto: Håkon Eliassen

– Vi har en ambisjon om å vesentlig øke uttaket av skog, og i Agder er det absolutt mulig, bekrefter styreleder Olav Veum i Norges Skogeierforbund og i AT Skog.

Landbruks- og matdepartementet oppnevnte strategigruppen Skog 22 i 2013, og mandag ble rapporten overrakt landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp).

Stor tro på skogen på Sørlandet

Gruppen spår at skog- og trenæringen kan øke omsetningen til 180 milliarder kroner årlig.

– Hvorfor utnyttes ikke skogen mer i dag?

– Næringen har ligget i en oljeskygge i mange år, og rammevilkårene for å drive med skog er for dårlige i dag, sier Veum.

Styreleder i Statskog Gunnar Olofsson fastslår at omsetningspotensialet i skog- og trenæringen kan mer enn firedobles fra nivået i 2012.

Trær

Strategigruppen vil ha mer tre og skog inn i husholdningsproduktene for å få fart på næringen.

Foto: Roar Hansen

Mer skog i husholdningsprodukter

Gruppen ser for seg økt bruk av skog og tre i emballasje og hygieneprodukter til bygg.

– Skog fra Agder vil bli en vesentlig bidragsyter, sier Veum.

Rapporten peker også på at det er bærekraftig grunnlag for å øke uttaket av tømmer fra de norske skogene med 15-20 millioner kubikkmeter årlig.

– Det er en økning på 35 prosent fra perioden 2008-2012, og det gjør næringen positiv til fremtiden, sier Veum.

– Skogsnæringen har ligget i en oljeskygge i mange år.

Styreleder Olav Veum i Norges Skogeierforbund og i AT Skog.

Stor optimisme i næringen

– Skogindustrien og næringen vil bli viktigere og satsingen gir stor optimisme blant dem som jobber med og lever av skog på Agder, sier Veum.

Nøkkelen for å lykkes med å øke verdiskapningen fra skognæringen er ifølge rapporten konkurransedyktige vilkår. To stikkord er skatter og infrastruktur.

– Stiller skognæringen her på Agder seg bak det gruppen foreslår?

– Det må investeres i skogen, blant annet i infrastrukturen i forbindelse med transport, sier han.

Det er pekt på tiltak knyttet til skatter og avgifter som skal øke lønnsomheten ute i skogen så det skal bli mer interessant for skogeier å drive.

– Hva savner dere mest på Sørlandet i dag?

– Kommunal, fylkes og riksveinettet må oppgraderes, samt utvikling av jernbane for gods og terminaler for kai som kan løse tømmerlogistikken.

Listhaug avviser krav om mer trevirke i bygg

Det er uaktuelt å kreve mer bruk av tre i nybygg, slik strategigruppen Skog 22 går inn for, fastslår landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp).

Frp-statsråden hadde knapt fått rapporten fra det regjeringsoppnevnte utvalget Skog 22 i hånden, før hun skjøt ned et av de mest sentrale forslagene.

– Jeg er skeptisk til forslag som vil innebære høyere kostnader for folk som skal bygge bolig eller kjøpe ny bolig. I Norge er det allerede svært kostbart å kjøpe bolig, sa Listhaug til NTB mandag, kort tid etter at hun hadde mottatt rapporten på vegne av regjeringen.