NRK Meny
Normal

Skjerper innsatsen mot ungdomsrus

– Det er mye rusmidler i denne byen og det må vi gjøre noe med, sier kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand kommune.

Olaf Haugen

Kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand kommune Olaf Haugen sier de har en jobb å gjøre når det gjelder ungdom og rus. Nå etableres en helt ny ungdomstjeneste.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Kristiansand kommune skjerper nå innsatsen for å forebygge rus hos ungdom ved å etablere en helt ny ungdomstjeneste.

Målet er å hindre at ungdom mellom 18 og 25 år sklir ut og havner på ruskjøret, forteller kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand kommune, Olaf Haugen.

– Noen sliter ganske heftig

Haugen mener forebyggende arbeid er å foretrekke fremfor å måtte sette i gang tung rusbehandling.

– Noen ungdommer sliter ganske heftig med rusmidler. For oss blir det viktig å jobbe tett sammen med tjenesten for å være tettere på disse ungdommene, sier han.

Haugen mener det er mye rus i omløp i Kristiansand.

Imri Leer-Salvesen

Helsesøster ved Kristiansand Katedralskole Gimle Imri Leer-Salvesen sier det er viktig å ha et stort fokus på ungdom og rus.

Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

– Det er mye rusmidler i denne byen og det må vi gjøre noe med. Vi må nok være litt raskere på og i større grad samarbeide med andre tjenester slik at vi kan gjøre en enda bedre jobb.

– Har en jobb å gjøre

Kommunen skal nå øke samarbeidet med både politiet, helsesøstrene i den videregående skolen og helsestasjonen for ungdom.

– Vi etablerer nå en ungdomstjeneste i Kristiansand. I dette arbeidet skal vi blant annet jobbe med ungdom som sliter med psykisk helse og rus. Hovedmålet med dette nye tilbudet er å gi et bedre tilbud til de yngre, vi skal rett og slett bli flinkere, sier Haugen.

Kriminalitetsbildet i Kristiansand viser at ungdom mellom 18 og 25 begår langt flere lovbrudd enn de under 18 år, forteller Haugen.

– Det kan bety at vi har gjort en god jobb når det gjelder de under 18 år, men det betyr også at vi må gjøre en større innsats når det gjelder de over 18 år som begår lovbrudd.

Helsesøster: – Viktig at vi kommer inn tidlig

Helsesøster ved Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG) Imri Leer-Salvesen sier hun ikke har inntrykk av at rusmisbruket blant elever har økt ved skolen.

– Vi har jo få elever som er så gamle. De fleste på KKG er i alderen 18 til 20 år, men inntrykket mitt fra skolehelsetjenesten er at det ikke har vært noen økning i rusbruken blant elevene, sier hun.

Likevel sier helsesøsteren at det er svært viktig at skolene har fokus på rusproblematikk blant ungdom. Leer-Salvesen er dermed svært positiv til den nye samarbeidet med Olaf Haugen.

– Dette rusarbeidet er så komplisert at vi er nødt å samarbeide hele tiden. Jeg ser veldig frem til dette samarbeidet.

Hvor viktig er dette arbeidet?

– Det er kjempeviktig. Dersom vi kan klare å stoppe en elev fra å begynne med rusmidler vet jo alle hvilke enorme positive konsekvenser det har. På skolene har vi muligheten til å komme tidlig inn i bildet og det er utrolig viktig, sier hun.

Lite rus blant ungdomsskoleelever

Når det gjelder ungdommer i 15-årsalderen viser en fersk undersøkelse derimot at det aldri før har vært mindre rus i Kristiansand.

Én av tre 10.-klassinger har drukket alkohol og kun 10 prosent har røykt. Samtidig er det færre som røyker cannabis og færre begår kriminalitet.

Haugen sier arbeidet med å få ned rusbruken blant ungdommer fra 18 til 25 år, ikke er gjort over natten.

– Vi snakker nok om et fire-fem års perspektiv. Dette tar litt tid, men jeg håper at vi på sikt kan se en endring.