NRK Meny
Normal

Skjerper innsats mot radikalisering og ekstremisme

Nå intensiverer nordiske byer et samarbeid for å forebygge radikalsering og ekstremisme.

En manual laget for Nordic Safe Cities.

En nær 90 siders manual er laget for at kommuner skal lære av andre kommuner.

Foto: SKJERMDUMP / NRK

Med Utøya- og København-angrepene i bakhodet, samles i dag tolv nordiske ordfører og 150 kommunerepresentanter, eksperter og andre for å gjøre lokalmiljøet tryggere.

Der lanseres en manual eller guide der andre kommuner kan lære av forebyggingsarbeid som allerede er gjort.

Manualen forteller blant annet hvordan Kristiansand har utfordret innvandrere til å delta mer aktivt i samfunnsdebatten gjennom prosjektet «Min stemme ut».

– Trening i demokrati

Dagfinn Høybråten

Generalsekretær Dagfinn Høybråten i Nordisk Ministerråd inviterer til samarbeid mot radikalisering og ekstremisme.

Foto: Johannes Jansson / norden.org

– Kristiansand har fokusert på ytringsfriheten, som kan være en fremmed tanke for andre som kommer til landet. Dette prosjektet fyller det kunnskapshullet og gir nyankomne et sted å øve og praktisere meningsutveksling og debatt, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Nordisk Ministerråd.

– Det handler om trening i demokrati og det har vakt oppsikt. Derfor har det kommet med i denne nordiske guiden, sier Høybråten.

Og kriminalforebyggende koordinator i Kristiansand kommune, Johanne Benitez Nilsen, er stolt over det lokale prosjektet «Min stemme ut».

– Viktig å lære av andre

Johanne Benitez Nilsen

Kriminaltidsforebyggende koordinator Johanne Benitez Nilsen i Kristiansand.

Foto: Kjell Pedersen / NRK

– Vi har skapt en arena på sosial medier, slik at de kan debattere ting de ikke er vant til å ytre seg om i sine hjemland. Og vi har lagt inn et konkurranseelement der den beste ytringen premieres ukentlig, forteller Nilsen.

Nilsen mener dette er er eksempel på hvor viktig det er å lære av andre kommuners arbeid.

– Skien lanserte et liknende prosjekt, som vi nå har gjort til vårt, sier hun.

– Ekstremisme høyst aktuelt

Kristiansand har en historie med høyreekstremt miljø, men har ingen stor erfaring med islamsk ekstremisme eller fremmedkrigere.

– Det er likevel høyst aktuelt, og vi må hele tiden jobbe aktivt forebyggende gjennom å inkludere og forhindre utenforskap, mener Nilsen.

For å forhindre nye angrep og for å gjøre ord til handling samles i morgen byene som er involvert i Nordic Safe Cities. Nettverket ble startet i fjor.

– Dette er en arena der byene samles om noe av det alle er opptatt av. Hvordan kan vi handle klokt i forhold til våre barn og unge for å hindre at de blir radikalisert, og i verste fall at de får utslag av voldelig ekstremisme, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Nordisk Ministerråd.

Vil ha flere med

Han mener det er god grunn til et nordisk samarbeid.

– Vi er nær hverandre og gjør de samme erfaringer, men vi gjør det ofte på forskjellige måter og det å lære av erfaringer og beste praksis er fornuftig, sier Høybråten.

Og nettverket skal vokse med enda flere byer.

– Det er stor interesse fra bykommuner om å være med, så det kommer til å vokse og det kommer til å bli et viktig redskap i det forebyggende arbeidet fremover, sier Dagfinn Høybråten.