Hopp til innhold

Skifter skole etter vold og mobbing

Foreldre til fem elever ved en barneskole i Grimstad har flyttet barna sine til en annen skole.

Primary school

Fem elever i samme klasse har byttet skole.

Foto: Frank May / NTB scanpix

Saken gjelder fem barn i samme klasse som tidligere i måneden flyttet til en annen barneskole i Grimstad.

Ifølge foreldrene til barna skjer dette på grunn av det de mener er en omfattende mobbe- og voldshistorikk over en periode på et og et halvt år.

NRK har snakket med flere av foreldrene, som anklager skoleledelsen for ikke å ha tatt grep. Dessuten mener de informasjonen fra skolen underveis har vært altfor dårlig.

– Det er nok en situasjon på skolen der ledelsen bagatelliserer det som skjer, sier Erik Torp som er styremedlem i Foreningen Mobbing i Skolen.

Erik Torp

Erik Torp er styremedlem i Foreningen Mobbing i Skolen.

Foto: mobbingiskolen.no

Han har fulgt saken tett, og hatt dialog med foreldrene siden sent i fjor høst.

– Veldig mange skoler gjør en bra jobb på dette området, men det er noen skoler som ikke har rutinene på plass, sier Torp, som frykter konsekvensene på nettopp disse skolene.

– Da kan det utvikles en ukultur der skolen overser episoder, bagatelliserer og legger lokk på det som skjer.

Vold og mobbing

Saken i Grimstad gjelder ifølge foreldrene til de fem barna tilfeller av slag og spark, dessuten hevder de at barn er bundet fast i skogen, elever låst inne på toalettet og det skal ha vært episoder der flere barn har angrepet enkeltelever.

Dessuten skal det ha vært gjentatte tilfeller av tvangssituasjoner i klasserommet der barn og voksen har vært i håndgemeng.

Dette skal ha pågått i et og et halvt år, og foreldrene mener skolen er opptatt av å legge lokk på hendelser og skjerme voldsutøver.

Niels Songe-Møller

Skolesjef i Grimstad: Niels Songe-Møller.

Foto: Miriam Grov / NRK

Etter flere møter med skolens ledelse som ifølge foreldrene ikke har ført til bedring, ble skolesjefen i Grimstad koblet inn.

Niels Songe-Møller bekrefter at han har møtt foreldrene, og beklager at elevene har byttet skole.

– Det er uheldig, og med tiltakene skolen nå har satt i gang ville de hatt det bra med å bli værende, sier skolesjefen.

– Har skolen en ukultur?

– Nei, overhodet ikke. Skolen har gode lærere og en god ledelse.

Torp i Foreningen Mobbing i Skolen sier at det ikke holder at skolesjefen mener at tiltakene er gode nok dersom barna føler seg utrygge og utsatt for mobbing og vold.

– Barnas subjektive oppfatning av mobbingen skal ilegges avgjørende betydning, mener Torp.

Deler klassen

I et brev fra skolen til de foresatte i klassen fra midten av januar, beklager skolen sviktende rutiner.

Dessuten nevnes flere tiltak som iverksettes for å bedre klassemiljøet, blant annet deles den aktuelle klassen i to grupper, og bemanningen på gruppene økes. Vaktholdet før og i skoletiden skal styrkes.

Skolesjef Niels Songe-Møller sier han vil følge situasjonen ved skolen tett, og mener saken har flere sider.

– Det er andre sider ved denne saken som foreløpig er taushetsbelagt, som kommunen ved en senere anledning kommer tilbake til.

NRK har også snakket med en av klassekontaktene til den aktuelle klassen.

– Et stort flertall av foreldrene kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen, hevder hun, og legger til at de er fornøyd med lærerne, og at barna trives på skolen.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

NRK Sørlandet
Spiller nå
Gaute Heivoll aktuell med ny diktsamling 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 05 0,54 kr
Dyrest kl. 10 0,61 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,2 kr 25 min.
  • Dusje 2,2 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,3 kr En vask
  • Varmeovn 0,5 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Aug 2022 – aug 2023
    + 9 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %