Skeptisk til Hove-øl

Arendal kommune og politiet er kritiske til omfanget av alkoholserveringa under Hovefestivalen. Men anbefaler likevel skjenkesøknaden.

Hove leir
Foto: Hovefestivalen

Både Arendal kommune og politiet er skeptiske til omfanget av alkoholserveringen under Hovefestivalen til sommeren.

Festivalen ønsker å ha sju utsalgssteder, og alkohol skal fritt kan kunne taes med innenfor hele festivalområdet.

Selv om rådmann Harald Danielsen går inn for søknaden under tvil, er han bekymret for særlig yngre festivaldeltakere.

Skeptisk ja

Det blir høy musikk, og det blir festing og drikking døgnet rundt på Hovefestivalen i slutten av juni.

Skjenkesøknaden innbefatter sju utsalgsteder inne på selve området, og alkoholen skal kunne bæres fritt rundt i det enorme festivalområdet.

Konseptet er nytt på Sørlandet men ble prøvd ut under Øyafestivalen i Oslo, og politistasjonsjef Jan Sverre Krogstad er i utgangspunktet kritisk til opplegget.

 

Men selv om både kommunen og politiet er kritiske til omfaganget av skjenkinga, går begge parter inn for å godkjenne søknaden fra festivalen under tvil. Men det er satt strenge krav til kontrollen,  sier Krogstad.