Skeptisk til bøter

– Det er bedre med gulrot enn pisk, sier ordfører Astrid Hilde i Søgne om regjeringens nye tiltak mot mobbing, der skoler kan få dagbøter. Kommunen har hatt flere alvorlige mobbesaker, og er nå i ferd med å ansatte et eget mobbeombud. Det er 12 søkere.

Ordfører i Søgne Astrid Hilde om mobbetiltak.