NRK Meny
Normal

Ber politikerne si nei til to nye privatskoler i Arendal

Rådmannen i Arendal går imot søknadene om å opprette to nye privatskoler i Arendal. Han mener det vil svekke økonomien til de andre skolene i byen.

Einar Halvorsen, ordfører Arendal

Ordfører Einar Halvorsen (H) og rådmann Harald Danielsen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Sammen for Løddesøl og Nesheim

Det var stort engasjement for å bevare Løddesøl og Nesheim skoler, men demonstrasjonene i desember førte ikke frem. Nå søkes det om at de to skolene kan bli privatskoler.

Foto: NRK
Løddesøl skole

Løddesøl skole.

Foto: Sveind Sundsdal / NRK
Nesheim skole Arendal

Nesheim skole.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Mens varaordfører Anders Kylland (FrP) er positiv til privatskolesøknadene, vil ordfører Einar Halvorsen (H) ha betenkningstid.

– Jeg er skeptisk, sier Halvorsen.

Likeverdig tilbud

Det var i desember at bystyret vedtok å legge ned Løddesøl og Nesheim skoler. Ønsket var å gjøre skolestrukturen mer robust, og gi elevene i Arendal et mer likeverdig tilbud. Ifølge rådmannen er skolestrukturen i Arendal fremdeles preget av at kommunen består av fem sammenslåtte kommuner.

Nå ligger to privatskolesøknader på bordet. Politikerne må dermed ta stilling til om de vil anbefale Løddesøl Montessoriskole og Nesheim Privatskole.

Rådmannen mener to privatskoler vil svekke de eksisterende skolenes økonomi og slå beina under en mer rasjonell skolestruktur. Han ber politikerne sørge for at de to skolene ikke selges eller leies ut til privatskole.

Åpent politisk spørsmål

– Hvis det kommer to privatskoler får vi ikke endret skolestrukturen, og vi får heller ikke styrket det pedagogiske innholdet i de eksisterende skolene, sier ordfører Einar Halvorsen.

Men han har ikke konkludert i saken.

– Nå må vi ta diskusjonen i de politiske gruppene, sier Halvorsen.

Arendal har allerede tre privatskoler. Rådmannen mener at flere privatskoler vil undergrave den offentlig skolen. Halvorsen er enig:

– Der har rådmannen rett. Vi har en høy prosentandel privatskoler sammenlignet med andre byer, sier Halvorsen.

– Betyr det at du vil stemme nei i bystyret?

– Jeg vil ikke forskuttere noe, sier ordfører Einar Halvorsen.

FrP positiv

Anders Kylland, varaordfører i Arendal

Varaordfører Anders Kylland (FrP).

Foto: Leif Dalen

Varaordfører Anders Kylland sier at FrP er positiv til søknadene som ligger på bordet.

– Men rådmannen sier at to nye privatskoler vil undergrave den offentlige skolen?

– Det er et argument vi ikke deler. Vi ser på privatskoler som et mangfold som vil gi et godt desentralisert tilbud på barneskoletrinnet.

Kylland er ikke sikker på hvilket standpunkt bystyret vil falle ned på.

– Saken har hatt høy temperatur, og det er vanskelig å si hva som vil skje. Men jeg tror ikke rådmannens forslag får tilslutning. Jeg vil bli overrasket om bystyret vil si nei til privatskoler når det tidligere har uttalt seg positivt til slike skoler, sier Anders Kylland.

Saken skal opp i arbeidsmiljøutvalget i Arendal 18. august.