Skal sprenge bort skavlar

Hovden skisenter skal i dag bruke dynamitt for å sprenge bort farlege snøskavlar som kan utløyse snøsras. Det er stor snørasfare utanfor oppkøyrde løyper. Tre hytter er evakuert på grunn av rasfare.