Skal sjekke pasientenes alkoholvaner

Hver femte pasient på Sørlandet sykehus er innlagt som følge av alkoholmisbruk, mener lege. Nå sjekker sykehuset alkoholvanene til alle pasienter.

Alkohol har skyld i hver femte sykehusinnleggelse. Sørlandet sykehus vil fra i morgen kartlegge folks alkoholvaner systematisk.

Ove Skuland er innlagt ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han møter lege Andreas Hagen Røsstad, som har det nye skjemaet om alkoholvaner klart.

– Når drakk du alkohol sist? spør Røssevold.

Skuland svarer at han ikke drikker alkohol, og at han er avholdsmann.

Hvert år dør rundt 1500 nordmenn av tilstander som skyldes alkoholmisbruk. Nå tar Sørlandet sykehus i Kristiansand grep, for å få til en bedre kartlegging og økt bevissthet rundt folks alkoholvaner.

Kartlegger drikkevaner

Sørlandet sykehus har laget et nytt skjema som helseforetaket tror andre sykehus i landet kan bruke. For svært mange sykdommer utvikles eller forverres fordi folk drikker for mye alkohol.

Andreas Hagen Røssevold

Lege Andreas Hagen Røssevold med skjemaet med spørsmål alle pasienter nå skal få om drikkevaner.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Jeg har sett at alkohol er et problem det ikke snakkes om og at det kommer inn mange med sykdomer der alkohol har en stor innvirkning på helsesituasjonen.

Sykepleier Kirsti Kalleberg

– Gjennom spørreskjemaet kan vi kartlegge pasientens risiko. Hvilken risiko utgjør alkoholen for pasientens helse, forklarer Røssevold.

Så blir pasientene delt inn i risikogrupper med fargekoder likt trafikklys.

Snakkes ikke om alkohol

Hver avdeling ved sykehuset har en egen ressursperson som skal følge opp. Sykepleier Kirsti Kalleberg har lang erfaring med pasienter som har helseproblemer etter alkoholbruk.

– Jeg har sett at alkohol er noe det ikke snakkes om og at det kommer inn mange med sykdommer der alkohol har en stor innvirkning på helsesituasjonen, sier Kalleberg.

Ove Skuland

Pasient Ove Skuland er avholdsmann og mener alkoholen fører med seg mye elendighet.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

– Når du ser all den elendigheten det er blant folk som bruker alkohol og misbrukere, så synes jeg det at de bør tenke seg om, sier avholdsmannen Skuland fra sykesengen.

Under halvparten av pasientene som ble lagt inn ved Sørlandet sykehus tidligere ble spurt om alkoholvaner, viser en kartlegging sykehuset selv har gjort.

Finne de som er i faresonen

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier til NRK at det er viktig å kartlegge alkoholvanene fordi det kan si noe om sykdomsbildet.

– Man kan få en større forståelse for hvorfor pasienten er lagt inn på sykehuset og man kan følge opp de som har et alkoholproblem. Det er mange sykdommer vi kjenner til der alkohol kan være en medvirkende årsak.

– Hvor ærlig tror du pasientene er?

– Mange er nok svært ærlige, men mange vil underkommunisere alkoholkonsumet. Det er viktig vi som helsepersonell er fordomsfrie og ikke moraliserende når vi stiller spørsmålet, sier Guldvog

Helsedirektør Bjørn Guldvog kommenterer kartleggingen av pasientenes alkoholvaner ved Sørlandet sykehus.

Helsedirektør Bjørn Guldvog i Dagsrevyen.