Skal rette elevenes prøver anonymt

Det skal nå gjennomføres forsøk med anonym retting av prøver ved to videregående skoler i Aust-Agder. Det har fylkestinget vedtatt med 20 mot 15 stemmer.

Elever i klasserom.

Nå skal lærerne ved to skoler i Aust-Agder rette prøvene til noen elever anonymt som en forsøksordning.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Elevorganisasjonen har lenge hevdet at noen lærere gir karakterer etter trynefaktor når de retter elevenes prøver.

Derfor ønsker man at prøvene skal være anonyme slik at lærerne må rette prøvene uten at de på forhånd vet hvilken elev som har levert besvarelsen.

Torunn Ostad

Høyres Torunn Ostad fikk flertall for en prøveordning med anonym retting av elevenes prøver.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Utdanningsforbundet er skeptisk til en slik form for anonym retting, men fylkespolitiker i Aust-Agder, Torunn Ostad (H) fikk i dag flertall i fylkestinget for et forslag om en forsøksordning.

– Dette er et forsøksprosjekt hvor to skoler skal teste ut at noen av besvarelsene til elevene skal rettes anonymt. I tillegg handler dette også om kollegavurdering og at skolene skal ha gode systemer for at lærerne samarbeider om vurdering, slik at man får en god vurderingspraksis på skolene, sier Ostad.

Også flere andre fylker her i landet har hatt prøveordninger med anonym retting, men elever og lærere er uenige om ordningen gir riktigere karakterer til elevene.

Lærerne er skeptiske

Anne Cathrine Fodstad

Anne Cathrine Fodstad fra Utdanningsforbundet er kritisk til at politikerne skal bestemme hvordan lærerne skal utøve sitt vurderingsarbeid.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Anne Cathrine Fodstad fra Utdanningsforbundet fulgte debatten i fylkestinget i dag.

Hun er skeptisk til anonym retting og at politikerne "tråkker" inn i klasserommet.

– Utdanningsforbundet er ikke mot anonym retting i seg selv, men da skal det være initiert av dem som driver med elevvurdering, altså lærerne. Det er ikke politikerne som skal inn og styre hvordan vurderingsarbeidet skal gjøres. Og dette med kollegabasert retting gjøres allerede på skolene i dag. Men at politikerne skal inn i klasserommet og styre vår yrkesutøvelse har vi litt problemer med, sier Fodstad.

Hun sier denne saken også handler om lærernes profesjon.

– Dette handler mye om vår profesjonsetiske plattform som går ut på at det som skjer i klasserommet skal vi føle er etisk forsvarlig. Dette handler om å følge opp elever og føre dem frem mot kompetansemål. Og da er vurdering av eleven en del av denne prosessen. Vi kan ikke se dette isolert, sier hun.

– Hvordan vil dere forholde dere til det politiske vedtaket?

– Et vedtak er et vedtak og det er klart at nå må vi i gang med en prosess på hvordan dette skal organiseres ute på skolene. Jeg har en frykt i forhold til hvordan dette blir mottatt av lærerne. Så vi får vente og se. Det blir spennende, sier Fodstad.