Skal rehabilitere tunnelar

I mars startar Statens vegvesen rehabilitering av Oddernestunnelen og Baneheitunnelen i Kristiansand. Det medføre endring i køyremønster, smalare køyrefelt og nedsett fart på E18, seier byggeleiar Martin Folkestad. Arbeidet pågår til sommaren 2018.

I mars startar Statens vegvesen rehabilitering av Oddernestunnelen og Baneheitunnelen i Kristiansand. Arbeidet medføre endringar i køyremønsteret, smalare køyrefelt og nedsatt fart på E18 i Kristiansand, seier byggeleiar Martin Folkestad.