Hopp til innhold

Skal prøve ut glovarm strøsand

En metode for å spre strøsand nær kokepunktet på norske vinterveier, skal prøves ut i Setesdal. Målet er å få sanden til å ligge lenger og strø sjeldnere

Lastebilen med strøutstyr står nær bommen ved Brokke-Suleskardveien. Her er det fortsatt vinterføre. Entreprenør Steinar Nomeland viser fram en prototype på noe som har fått navnet Polarsand.

Steinar Nomeland ved strøbilen

Entreprenør Steinar Nomeland har gitt strøutstyret til Statens vegvesen for videre utprøving av metoden.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Varm sand smelter ned i isen

– Det fungerer i prinsippet sånn at en legger varm sand ned på veien, forteller Nomeland. – Dermed smelter den varme sanden ned i isdekket nesten umiddelbart.

Han tror bestemt at dette vil bety vesentlig redusert behov for å strø.

– I tillegg ligger sanden mye lengre på veien, i isen. Og steinsprut og sandsprut vil ikke være så merkbart som i dag, mener han.

Forsøkt før

Metoder for å strø med varm sand har blitt forsøkt tidligere, uten at det ble fast rutine i Statens vegvesen.

Sigurd Wiberg

Sigurd Wiberg er sjef for veivedlikeholdet i Setesdal, og gleder seg til å prøve ut metoden for varm sandstrøing.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Ja, det har blitt forsøkt før, men de metodene, ser vi i etterkant, var ikke formålstjenlige. Dette er en helt ny metode som sannsynligvis har løst det som ble forsøkt for mange år siden, mener Nomeland.

Statens vegvesen er tilstede med sine folk for få demonstrert hvordan oppvarmet sand spres ut og smelter ned i isen. Sigurd Viberg er sjef for veivedlikeholdet i Setesdal.

Vegvesenet synes det er interessant

– For oss i vegvesenet så er det jo veldig intressant å se på nye metoder som kan gi oss bedre resultater ute på veien.

Sand som fester seg

Den glovarme strøsanden smelter seg raskt ned i veien og gir sandpapir-effekt.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Men det virker jo nesten for enkelt?

– Ja, det kan jo synes veldig enkelt, og det er jo derfor en gjør seg sine tanker om det vil virke, sier Wiberg.

– Det som blir forklart, er at sanden skal smelte seg fast i selve issålen, og bli værende der. Da vil vi få et "sandpapir" som bilene skal kunne kjøre på. Så her er vi kanskje inne på Remas reklame "Det enkle er ofte det beste", foreslår han.

Vil spare miljø og penger

Entreprenøren har nå en drøm om den videre fremdriften av prosjektet.

– Drømmen er at vi har funnet opp en metode som allmenheten og vegvesenet, Jonas og Erna kan bruke fremover. Som skal spare miljø, spare økonomiske belastninger og som skal være effektivt, sier Steinar Nomeland.

Hva som skal skje videre, er ikke endelig avgjort. Nomeland har gitt Statens vegvesen prototypen til videre lokal vitenskapelig utprøving i Setesdal.