Skal politianmelde tyveri av kalver

Fire bønder fra Farsund har gått sammen om å politianmelde det de mener er tyveri av kalver. De siste månedene har sju kalver forsvunnet fra gårdene i Farsund. Bøndene ber om tips.