Får møte helseministeren etter årelang kamp mot helsevesenet

Sørlendingene Frank Andersen og Roar Magne Nordheim har kjempet i mange år for å få erstatning etter feilbehandling i norsk helsevesen. Nå skal de sammen med pasientgruppen sin møte helseministeren.

Frank Andersen og Roar Magne Nordheim

Frank Andersen og Roar Magne Nordheim har begge opplevd og ikke få den erstatningen de mener de har krav på.

Foto: Privat

– Vi skal ta opp hvordan pasientskadeerstatningen kan bli bedre og også hvordan vi mener Norsk Pasientskade Erstatning kan driftes bedre, sier Frank Andersen fra Risør.

Det er gjennom pasientskadegruppen, Pasienter versus NPE (Norsk Pasientskade Erstatning) at Andersen sammen med tre andre fra gruppen skal møte helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i Oslo onsdag formiddag.

En av de tre er Roar Magne Nordheim fra Arendal. Han har tidligere stått frem i NRK og fortalt om hvordan han som en av de første i Norge som ble alvorlig syk av svineinfluensa ble sviktet av helsevesenet og fikk ødelagt lungene sine for livet.

Forventninger til ministeren

– Vi begynte å samle oss på Facebook tilbake i 2011 og har over årene samlet krefter og folk. Dette har gjort at vi tidligere i år til et møte med direktøren og annen ledelse i NPE, sier Andersen.

Han forklarer at de etter disse sammenkomstene sendte en søknad til helseministeren om å få innvilget et møte med ham.

– Det sa han ja til, sier Andersen.

Risør-mannen forklarer at de som gruppe forventer at helseministeren hører på hva de har og si og bidra til positive tiltak.

Vil bli behandlet med respekt

Andersen fikk påført en øyeskade som igjen har ført til han ikke kan arbeide. Han har aldri fått erstatning for tapt inntekt, noe han mener han har krav på.

– Vi er over 360 personer i gruppen vår som alle har vært ute for mye av det samme. Noen har fått erstatning, men de fleste har ikke, sier Andersen som påpeker at det er snakk om store summer hvis man ser på alle erstatningskravene.

De er klare på hva de ønsker seg fra helseministeren.

– Vi ønsker at dette møte kan bidra til at NPE behandler oss med respekt og at mange av oss kan få den erstatningen vi har krav på, sier Andersen.

Ønsket å lytte

Rolf Gunnar Jørstad

Rolf Gunnar Jørstad direktør i NPE ønsker å lytte til støttegruppen.

Foto: NRK

Da NRK var i kontakt med NPE tidligere i år var de innstilt på å lytte til gruppen.

– Det er viktig å understreke at det for oss betyr mye å lytte til kritiske innspill. Alle organisasjoner har noe å lære, og da må vi ta kritiske innspill på alvor og lytte til brukerne, sa Rolf Gunnar Jørstad direktør i NPE.

Han sa de vet at mange som ikke får erstatning blir skuffet og misfornøyde, og at det kan farge synet på saksbehandlingen.

Andersen, Nordheim og de to andre fra gruppen skal møte helseministeren onsdag klokken 11.00.