Hopp til innhold

Skal hjelpe elever som sliter psykisk

Vest-Agder fylkeskommune ansetter to psykologer for å hjelpe elever med psykososiale problemer. Mange dropper ut av den videregående skolen på grunn av slike vansker.

Illustrasjonsbilete

Psykososiale problemer gjør skolehverdagen vanskelig for mange. Illustrasjonsfoto.

Foto: Anne Lognvik

En undersøkelse i Akershus viser at nesten hver fjerde elev som sluttet i den videregående skolen, hadde en psykisk sykdom eller psykososiale problemer. Problemene er ikke mindre i Vest-Agder, sier leder for PP-tjenesten, Svein-Erik Birkeland.

Sliter i hverdagen

– Det dreier seg om elever som sliter med å få hverdagen til å gå i hop. De sliter med angst, depresjon og selvmordstanker. Dette gjør at skolehverdagen blir vanskelig, sier Birkeland.

Vest-Agder fylkeskommune har etablert et nytt psykososialt team tilknyttet PP-tjenesten.

Målet er å bistå skolene i arbeidet med å hjelpe elever og også gi et lavterskeltilbud på den enkelte skolen. Lederen for PP-tjenesten sier behovet er stort.

Lærerne trenger kompetanse

– Lærerne er veldig opptatt av at de trenger økt kompetanse på området. Det vil vi gi et tilbud om. I tillegg vil vi arbeide forebyggende.

PP-tjenesten for videregående opplæring har ansatt to nye psykologer som skal gå inn i et team sammen med tre andre PP-rådgivere. De skal jobbe både mot de private godkjente skolene og den offentlige skolen.