Spyling av fritidsbåter forurenser havet - dette kan være løsningen

Spyling av fritidsbåter gjør at store mengder mikroplast og giftstoffer havner i havet, men det finnes løsninger som kan hindre det.

Rensemaskin

Et slikt, mobilt renseanlegg kan være løsningen for å unngå at skadelige stoffer havner i havet under vask på land.

Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK

Kilden til problemet er bunnstoffet som smøres på undervannsdelen av skroget for blant annet å hindre begroing.

– Når båtene spyles, vil mikroplast og giftige biocider i bunnstoffet også renne av. Siden få havner har renseanlegg, vil dette i mange tilfeller havne rett i havet, sier Anders Øgaarden.

Han er en pådriver for et giftfritt båtliv og er én av flere bak firmaet Fjord Tech Solutions, som jobber med å videreutvikle og finne mer miljøvennlige løsninger for fritidsbåter.

58 tonn mikroplast hvert år

I COWI-rapporten fra i år, kommer det fram at norske fritidsbåter slipper ut om lag 58 tonn mikroplast hvert år. I tillegg er det påvist at miljøgifter i bunnstoff lekker ut både når båtene ligger på vann og under vedlikehold på land.

Det som skjer på land, er det imidlertid fullt mulig å gjøre noe med.

Ødegaarden mener det er viktig å hindre at spillvann havner i sjøen. Han sier det kan forhindres ved å bruke en mobil eller stasjonær spyleplate.

– Da vil vannet suges opp i en brønn og kjøres gjennom et renseanlegg. Dette renser opp til 99.9 prosent av alle miljøskadelige stoffer i vannet, sier han.

Skittent og renset spillvann

I flasken til høyre er vann fra båtvask som ikke er renset. Vannet i flasken til venstre er også fra båtvask, men etter at det har vært gjennom renseanlegget.

Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK

Miljøvennlig folie kan erstatte bunnstoff

Vil man helt unngå bruk av bunnstoff, finnes det også løsninger for det.

– Folie er det eneste alternativet i dag som er 100 prosent miljøvennlig, sier Kurt Hellevig i Arendalsfirmaet Pro-mare.

Han forteller at folien som kan erstatte bunnstoff, er laget av polyester bygd opp med miljøvennlig lim som er helt uten miljøgifter.

Hellevig anslår at det vil koste rundt 20 000 kroner å fjerne gammelt bunnstoff og bytte til folie på en 24-fots båt.

Han påpeker at når man først har gjort det, er folien nesten vedlikeholdsfri. Han sier det vil variere litt fra sted til sted.

– Noen steder vil det være litt groing, men det fester seg ikke. Folien er veldig enkel å holde ren, sier han.

Miljøvennlige båter

Folie festes på en båt.

Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK

Foreslår flere tiltak

Cowi, som på oppdrag av miljødirektoratet har utarbeidet rapporten som omhandler tiltak mot utslipp av mikroplast og helse- og miljøfarlige stoffer fra marine småbåthavner, har sett på flere tiltak som kan settes i gang.

Cowi mener tiltakene som kan fungere best for båteiere eller småbåthavner, er bruk av båthengere, skrogduk og stasjonære og mobile spyle- og renseanlegg.

Antigroing folie

Miljøvennlig folie kan erstatte bunnstoff.

Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK