Hopp til innhold

Skal forske på Viggo Kristiansen

Det skal nå forskes på saken til Viggo Kristiansen, som hevder å være uskyldig dømt for voldtekt og drap på to små jenter i Kristiansand.

Viggo Kristiansen og Baneheia

Viggo Kristiansen er nå 35 år gammel. Han ble dømt som hovedmannen bak drapene i turområdet Baneheia ved Kristiansand sentrum.

Foto: NRK/NTB-Scanpix

Viggo Kristiansen ble dømt til lovens strengeste straff, men har hele tiden hevdet sin uskyld.

Kameraten Jan Helge Andersen forklarte at de to hadde gjort det sammen.

Nå skal tre forskere skrive bok om saken.

På besøk i fengselet

Torsdag 12. mars hadde forskerne et tre timer langt møte med Viggo Kristiansen i Ila fengsel.

Det var en hyggelig og skikkelig samtale. Vi fikk et godt inntrykk av han.

Bjørn Christer Ekeland / Forsker

– Saker som dette er stappfulle av forhåndsdømming. Vi må nærme menneskene, som ofte er fremstilt som monstre i media. Det er vanskelig å se personen bak. Vi må se den menneskelige siden, sier seniorforsker Bjørn C. Ekeland.

Bjørn Christer Ekeland

Seniorforsker Bjørn Christer Ekeland forklarer at de skal se på hvordan språket er brukt og oppfattet i retten, og om det kan ha ført til en feilaktig dom. De tar ikke stilling til skyld.

Foto: Privat

Han jobber ved Universitetet i Bergen og Senter for humanistiske rettsstudier, som i snart 20 år har drevet forskning på justismord.

Vil ikke komme med svar

– Det er ikke mulig for oss å komme med svaret på om Kristiansen har gjort det han er dømt for eller ikke. Av prinsipp tar ikke vi forskere stilling til faktisk skyld, men vi kan ta stilling til juridisk skyld. Altså om skyld er tilstrekkelig bevist, sier Ekeland.

Han forklarer at det vesentlige er å se om rettsvesenet oppfører seg som det skal, og om dommens grunnlag er godt nok:

– Det er en vanskelig materie, men vi går inn i det med åpne øyne. Med tanke på berørte parter, vil vi ikke gi forhåpninger eller så tvil om løsningen av saken, men vi kan likevel mene at en dom er feil.

De ser på fortellingene og hvordan språket og retorikken skaper sannheten i retten.

Ting som skurrer

Kjernen ligger i forklaringen til Jan Helge Andersen.

Utan forklaringa frå Jan Helge Andersen hadde det snautt vore fellande bevis for å døme hovudmannen Viggo Kristiansen.

13. februar 2002 / Agder lagmannsrett

Forskerne er åpne for at forklaringen kan holde som bevis, men er skeptiske til valideringen av hans historie.

– Vi vil se på ting som åpenbart skurrer og virker påfallende. Han forklarer nøye hva som skjedde med jentene også mens han satt med ryggen til. Det henger ikke på greip, sier Ekeland.

Hverken politiet eller Agder statsadvokatembeter vil kommentere påstandene.

– Det foreligger en rettskraftig dom, og en rekke begjæringer om gjenopptakelse er ikke tatt til følge. Derfor finner jeg ikke grunn til å kommentere saken, sier førstestatsadvokat Erik Holmen.