Skal forske på plukkedugnad

I forbindelse med årets plukkedugnad ble det hentet opp 11 tonn stillehavsøsters fra ti forskjellige steder langs sørlandskysten. Nå skal det forskes mer på hvilken effekt dugnaden har på bekjempelse av fremmedarten. Både i forhold til natur- og friluftslivsverdier på steder hvor det har vært mye stillehavsøsters.

Plukker stillehavsøsters
Foto: Jan Erik Tangen