Skal finne en løsning på voldsproblemet: – Fare for livsvarige skader

Flere norske byer har en utvikling med økt bruk av vold og trusler blant unge. I dag skal formannskapet i Kristiansand møte politiet for å finne en løsning på voldsproblemet blant unge i kommunen.

Politipatruljering ved skole i Kristiansand

Politiet patruljerer på flere skoler i Kristiansand på grunn av slåssingen.

Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

To ungdommer ligger på bakken og slåss. Den ene ungdommen sitter oppå den andre og slår mot ansiktet til sin motstander. Personen som ligger nederst gjør alt han kan for å beskyttet ansiktet sitt. Rundt dem står flere titalls elever og oppmuntrer til slag og spark.

Det er slik det ser ut i en video fra en slåsskamp, som NRK fikk tilgang til tidligere i november.

Jannike Arnesen

Jannike Arnesen (Ap).

Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Jeg tror ikke ungdommen forstår hvor farlig dette er, noen vil bli skadet for resten av livet hvis dette fortsetter, sier medlem av formannskapet i Kristiansand Jannike Arnesen (Ap).

I dag skal hun sammen med resten av formannskapet møte politiet for å snakke om problemene med økt vold blant ungdommene i kommunen.

Skal finne en løsning

Tirsdag var en rekke nøkkelpersoner fra Kristiansand kommune, fylkeskommunen, NAV, barnevernet og politiet samlet for å planlegge gjennomføringen av tiltak for å snu utviklingen med økt vold blant unge i regionen.

En forebyggende plan som følge av møtet vil bli presentert for politikerne i dag, klokken 10:00.

Johanne Bentitez Nilsen

Johanne. B. Nilsen.

Foto: Siv Kristin Sællmann

kriminalitetsforebyggende koordinator Johanne. B. Nilsen i kommunen er en av dem som skal orientere formannskapet.

– I Kristiansand vil vi ikke akseptere at bruken av vold og trusler skal øke slik vi ser i flere norske byer, sier hun.

Politiet får stadig nye navn på ungdommer, som har deltatt i organiserte slåsskamper. De vil nå bli innkalt til avhør, og kan bli etterforsket. Også ungdommer som har sett på risikerer å bli straffet.

Flere voksne ute i friminuttene

Enkelte ungdommer som slåss i Kristiansand, etterforskes også for personran. Det sier etterforskningsleder ved politiet i Kristiansand, Kjell Erik Eriksen.

Kjell Erik Eriksen i garasjen

Kjell Erik Eriksen er etterforskningsleder i politiet.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

– Miljøet som deltar med kriminell aktivitet gjør nok dette for å skape frykt og respekt. Dette er en blanding av skoleungdom og institusjonsungdom, som holder seg mye nede i Kristiansand sentrum.

Utdanningssjef Arly Hauge forteller at han er kjent med voldsutviklingen i ungdomsmiljøene i Kristiansand og sier at flere voksne nå er ute i friminuttene.

Arly Hauge

Fylkesutdanningssjef Arly Hauge.

Foto: Jon Anders Møllen / NRK

– Vi har miljøvakter ute og driver forebyggende arbeid blant ungdommene.

Han påpeker at det er viktig å involvere både foreldre og ungdom i det forebyggende arbeidet.

– Vi må også bruke ungdommene. Vi snakker med dem, og har spurt dem hva som hadde skjedd om ingen gikk på slåsskampene. «Da hadde det ikke blitt noe», svarer de.