Skal få hjelp på ti minutter

I byer på Sørlandet med over 20.000 innbyggere skal politiet nå være på plass på ti minutter i halvparten av alle oppdrag som haster. Kravet er 15 minutter i 80 prosent av utrykningene.

Politi ved Vennesla helsesenter

Politiet skal bruke 15 minutter på å rykke ut til hastesaker på tettsteder med mellom 2000 og 19.999 innbyggere. Her fra en utrykning i Vennesla der er mann hadde barikadert seg på helsesenteret i september 2014.

Foto: Hans Erik Weiby

Fra og med 2015 har Politidirektoratet stilt krav til responstid – tiden det tar fra telefonen begynner å ringe ved operasjonssentralen til første politienhet er fremme på stedet.

Gjelder oppdrag som haster

Kravene gjelder oppdrag som haster, det vil si hendelser der liv er direkte truet, hendelser med alvorlig personskade eller hendelser der politiet må sikre bevis i alvorlige

Bård Austad

Stabsjef Bård Austad er glad for de nye kravene fra Politidirektoratet.

Foto: Thomas Sommerset/NRK

straffesaker.

– Kravene gir ingen garanti om at vi i politiet skal komme innen en gitt tid når oppdrag haster. Det vil alltid være oppdrag som ligger utenfor kravene. Det vil si at vi, i en del tilfeller, vil komme til å bruke lengre responstid enn det kravene tilsier. Uansett vil vi alltid prioritere å komme så raskt som mulig på oppdrag som haster,sier stabssjef Bård Austad, som også er leder av operasjonssentralen i Agder politidistrikt.

Ti minutters respons

Følgende krav er fastsatt for Agder politidistrikt:

  • I byer/tettsteder med over 20.000 innbyggere: Ti minutter i halvparten og 15 minutter i 80 prosent av alle tilfeller.
  • I tettsteder mellom 2000 og 19.999 innbyggere: 15 minutter i halvparten og 30 minutter i 80 prosent av alle tilfeller.
  • I øvrige områder: 20 minutter i halvparten og 40 minutter i 80 prosent av alle tilfeller.

– Responstidskravene skal bidra til å nå målet om et bedre og mer effektiv politi som kommer når folk virkelig trenger det. Gjennom kravene vil innbyggerne i Agder politidistrikt vite hva de kan forvente av oss ved oppdrag som haster, sier Austad.

– Nyttig å måle beredskapen

Kravene til responstid er basert på hva Agder politidistrikt leverer i dag.

– Vi er veldig glad for at Politidirektoratet nå innfører krav til responstid i politiet. Det gir oss et svært nyttig verktøy for å måle egen prioritet og kapasitet innenfor politiberedskap, sier Austad.