Hjemmebesøk skal få innvandrerbarn i barnehage

For å få flere barn inn i barnehagen skal ansatte i norske kommuner oppsøke innvandrerfamilier hjemme for å gi mer informasjon.

Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil gå hardere til verks for å få flere innvandrerbarn inn i barnehagene.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB Scanpix

– Kommunene skal gå hjem til folk, banke på døra, og gi informasjon om barnehagen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, til P4.

Ordningen med oppsøkende barnehagerekruttering har vært prøvd ut i Oslo, Bergen og Drammen, og resultatene er så gode at regjeringen nå vil prøve dette over hele landet.

Raskere integrering

Mange innvandrere kommer fra land hvor barnehage er ukjent, og derfor vil regjeringen gå aktivt ut å informere om dette.

– Hvis vi skal få flere av dem som kommer til Norge integrert raskt, så er det helt avgjørende at barna kommer seg i barnehage og lærer seg norsk, sier kunnskapsministeren.

Manglende språkkunnskaper når barna begynner på skolen, kan få konsekvenser for videre utdanning og mulighet for arbeid senere i livet.

Arild Rekve

Oppvekstdirektør Arild Rekve i Kristiansand kommune.

Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK

– Det er kunnskapspolitikk og integreringspolitikk. Det blir ekstra aktuelt nå, når vi ser at det kommer så mange asylsøkere og flyktninger til Norge, sier Isaksen.

Han sier det fortsatt skal være frivillig for familiene om barna skal gå i barnehage eller ikke.

Dette er ikke nye tanker. Allerede i 2007 tok Venstre-politiker og advokat Abid Q. Raja til orde for å øke innsatsen for å få flere ikke-vestlige innvandrerfamilier til å sende barna i barnehage.

Les også:

– Dette er viktig

– Jeg er helt enig i intensjonen. Dette er en veldig viktig sak. Vi har færre barn med flerkulturell bakgrunn i barnehagene. Derfor er det viktig å nå dem, sier oppvekstdirektør Arild Rekve i Kristiansand kommune.

Kommunen har dette som satsingsområde i sin handlingsplan. Helsestasjonene skal brukes aktivt i arbeidet. I tillegg er det drøftet med Muslimsk Union Agder, som har tatt det inn i fredagsbønnen i moskeen.

– Dette er noe vi er opptatt av. Vi ser på første trinn i skolen at språkferdighetene er for dårlig til at de kan klare seg på skolen, sier Rekve.

Han ser at det kan være kontroversielt å gå på dørene til folk, og sier de må vurdere hvordan de faktisk skal oppsøke folk, men er helt klar på at dette vil bli gjort i en eller annen form:

– Vi må gjøre noe for å nå dem på en bedre måte enn vi har gjort så langt.