Hopp til innhold

Norske tingretter har meldt fra om 30 nye trygdesaker

Opp mot 80 personer kan ha blitt feil dømt for trygdesvindel. Det viser foreløpige tall fra landets domstoler.

Terje Kaddeberg Skaar

GJENNOMGANG: Påtaleleder i Agder politidistrikt Terje Kaddeberg Skaar sier at politiet har gjennomgått over 400 saker bare i Agder.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Så langt er funnet 30 nye saker hvor trygdemottakere kan ha fått feil dom for trygdesvindel. Det viser tall NTB har hentet inn fra rundt 40 av 60 av landets tingretter.

Kommunikasjonssjef i Domstolsadministrasjonen Yngve Brox, sier at han ikke vil kommentere antallet, men bekrefter at det trolig er snakk om flere enn de 48 sakene det først ble gitt beskjed om.

Han understreker at det kan være saker tingrettene har funnet, som ikke kommer inn under dette sakskomplekset.

– Til syvende og sist er det Riksadvokaten som må vurdere om det faktisk er saker hvor det er idømt feil dom, og i så fall sende over til gjenopptakelse, sier Brox.

Yngve Brox

Kommunikasjonssjef i Domstolsadministrasjonen Yngve Brox, vil ikke si hvor mange nye trygdesaker som har blitt meldt inn, men bekrefter at det er flere enn de 48 som først ble oppdaget.

Foto: Mari Svenning / NRK

Har gjennomgått 428 saker

Agder politidistrikt er det første politidistriktet som går ut med at de er ferdige med å gå gjennom anmeldte trygdesaker.

Påtaleleder Terje Kaddeberg Skaar, forteller at de har gjennomgått 428 saker totalt. Dette er saker som ble anmeldt i perioden juni 2012 og fram til i dag.

I utgangspunktet var det avdekket fire saker i politidistriktet. Etter politiets gjennomgang, har tallet økt til sju.

– Alle som er involvert i sakene er kontaktet per brev eller via telefon. Forsvarerne til de berørte er også kontaktet. De vil vurdere om sakene skal begjæres gjenopptatt, sier påtaleleder Skaar.

Politiet opplyser om at de på eget initiativ vil be om at sakene blir gjenåpnet.

Fire av sju har sonet fengselsstraff

Fire av de sju personene i Agder som kan ha fått feil dom, har allerede sonet fengselsstraff. To har gjennomført samfunnsstraff. I tillegg er én person dømt til betinget fengsel.

I forrige uke valgte politiet i Agder å løslate en 38 år gammel mann fra fengsel, da det ble oppdaget at han kan ha fått feil dom for trygdesvindel.

I tillegg til de sju nevnte sakene, er det også avdekket seks saker som fortsatt er under etterforskning og som må vurderes på nytt. I tre andre saker som ble henlagt «på bevisets stilling», kan det være aktuelt med en justering.

– Det vil bli vurdert henleggelseskode på disse, sier Skaar.

Arendal fengsel

Forrige torsdag ble en 38 år gammel mann løslatt fra fengselet i Arendal fordi han kan ha fått feil dom.

Foto: Leif Dalen / NRK

Jobber for fullt

Domstoladministrasjonen jobber på spreng med sakene som tingrettene melder inn. Sakene skal gjennomgås før de sendes videre til Riksadvokaten.

– Det tar tid å gå gjennom sakene, sier Brox.

Ifølge ham, vil nye saker trolig oversendes Riksadvokaten i slutten av denne uken.

Parallelt med arbeidet som pågår i politiet landet over, jobber Nav med å få oversikt over omfanget av trygdeskandalen. Det har blitt antydet at 2400 personer kan være rammet.