NRK Meny
Normal

Sjøfugl i fritt fall

Situasjonen er kritisk for makrellterna og fiskemåka på Sørlandet. Matmangel, folk og mink er den største trusselen. De siste ti åra har bestanden stupt.

Makrellterne
Foto: Knut Dreiås

På Sørlandet har åtte av ti terner forsvunnet de siste ti åra. I hovedsak skyldes dette matmangel.

– Foreldrene finner ikke nok mat til ungene i hekketida og klarer derfor ikke å fostre dem opp, forteller generalsekretær Kjetilk Solbakken i Norsk ornitologisk forening.

Mink og folk ødelegger

– Mink er en fremmed dyreart i norsk natur. De går opp på hekkeholmene, forsyner seg av egg og kan også drepe voksne fugler, sier Solbakken.

Også vår mest vanlige måke, fiskemåka, sliter og har i likhet med makrellterna havna på rødlista over arter som kan ha en risiko for å dø ut.

Fiskemåken er utrydninstruet

Den vanligste måkearten, fiskemåka, er også truet.

Foto: Knut Sverre Horn

– Hvem skulle tro det? Den vanligste måkearten som vi ser hver dag i sommerhalvåret har en bestandsnedgang på nærmere 80 prosent, forteller Solbakken.

Kjetil Aadne Solbakken, generalsekretær i Norsk ornitologisk forening

Kjetil Solbakken ber folk være forsiktige i hekketida

Foto: Privat

Folk og hunder som forstyrrer sjøfugl på hekkeholmene er også et problem.

– Da vil hekkinga ofte gå fløyten, konstaterer Solbakken.

Han oppfordrer folk som ferdes langs kysten til å være varsomme.

– De kan merke seg hvor sjøfuglene hekker. De markerer gjerne ved å fly nært og kanskje stupe ned på folk, sier han.

Solbakken forklarer at det betyr at fuglene har egg eller unger og at man da må man ta hensyn og holde seg på avstand.

Egg fra fiskemåke

Egg fra fiskemåke

Foto: Østfold Ornitologforening

– Når båt- og badesesongen kommer i gang er det viktig at man respekterer ferrdselsforbudet som ofte er på hekkeholmer for sjøfugl, fortsetter han.

Folk blir anmeldt

Arild Pfaff i Statens Naturoppsyn sier at folk vil bli anmeldt dersom de går i land på holmer som er skiltet.

– Man skal heller ikke komme nærmere enn 50 meter med båt, forteller Pfaff.

Ligger du innenfor får du en advarsel.

– Minken bryr seg ikke om vernebestemmelser og den turer frem som den vil, sier Solbakken i Ornitologisk forening.

Minkjakten er intensivert i det siste på grunn av den skaden minken gjør. Dette har kommet i etterkant av bestandsnedgangen.

– Vi håper dette kan være med på å snu bestandsutviklinga for sjøfuglen, sier Solbakken.