Ser rett inn i vepsebolet

Ivrige veps har bygd bol rett på vinduet til Arvid Frantzen. Det skal bare få være der.

Vepsebol

Det er lett å se hva som foregår i vepsebolet som er klistret inn til et fjøsvindu i Eiken i Vest-Agder.

Da Arvid Frantzen gikk inn i fjøset på eiendommen i Eiken i Vest-Agder for noen uker siden, oppdaget han noe uvanlig på ett av vinduene. På avstand så det ut som en liten klump, men ved nærmere øyesyn skjønte han fort hva det var.

– Det var et vepsebol som hadde en diameter på mellom 4 og 5 centimeter, sier han.

Et vepsebol i seg selv er ikke uvanlig, men akkurat dette er litt spesielt. Fjøsvinduet fungerer som en vegg i bolet, noe som gir fritt innsyn til hva som foregår der inne.

– Du ser hvordan dronningen tumler rundt og hvordan de andre gir larvene mat. De er veldig iherdige. Det er rett og slett fascinerende, sier Frantzen.

Vepsebol vindu

Siden vepsebolet ble oppdaget for noen ukes siden, har det blitt større og større. Nå er det cirka 15 centimeter i diameter.

Foto: Fredrik Frantzen

– Starter med dronningen

Zoolog ved Agder naturmuseum og botaniske hage, Roar Solheim, er enig.

Han forteller at det er befruktede dronninger, de eneste vepsene som overlever vinteren, som begynner å bygge bol.

Først lager dronningen en cellekake med celler som hun legger egg i. Deretter ruger hun på dem til de klekkes til larver. Så begynner hun å fly ut og hente mat til larvene.

Etter hvert forpupper larvene seg og klekkes. De blir til arbeidere som overtar dronningens jobb med å hente mat. Dronningen selv, konsentrerer seg om å legge flere egg.

Ifølge Solheim er det nok det som foregår i Frantzens vepsebol akkurat nå.

Vepsebol

Vepsene bygger cellekaker med tynne papirvegger rundt. Når cellekaken blir for liten, bygger de en ny utenpå og tygger i stykker den indre veggen. Slik forstørrer de bolet.

Foto: Fredrik Frantzen

Diskusjoner i heimen

Med et vepsebol på fjøsvinduet, har det blitt mer veps i hagen til Frantzen og kona. Det er ikke kona særlig begeistret for. Hun vil fjerne bolet. Det vil imidlertid ikke han som oppdaget det.

– Jeg satser på at jeg vinner den kampen. Skal noen fjerne bolet, må kona gjøre det selv. Det har jeg vondt for å tro at hun kommer til å gjøre. Jeg gjør det i hvert fall ikke.

For å hindre at veps svirrer rundt i hagen, har Frantzen satt ut litt saft og syltetøy i nærheten av bolet. Han håper det vil gjøre at de holder seg der.

Arvid Frantzen

Arvid Frantzen har ingen planer om å fjerne vepsebolet. Han synes det er fascinerende å følge med på hva som skjer der inne.

Foto: Fredrik Frantzen

Anbefaler å legge ut kjøttrester

Zoolog Solheim tror ikke det er nok. Siden veps er rovinsekt, er de stadig på jakt etter insekt og fluer som de kan mate larvene med. Derfor anbefaler han å legge ut noen kjøttrester i tillegg, gjerne rester etter et grillmåltid.

Han påpeker at veps kan være farlige, men mener at vepsebol som henger der folk ikke oppholder seg til vanlig, kan få være i fred.

– Vepsen er bare farlig når man kommer for nær bolet. Da forsvarer de det, sier han.