Sjeldent fisk på SFO

Barn på SFO får lite fisk, men mye pasta og pølser.

Mange skolefritidsordninger serverer aldri fisk, stikk i strid med Helsedirektoratets retningslinjer. I de største SFOene på Sørlandet er det pølser og pasta som dominerer.