Sjelden edderkopp

Unikt edderkoppfunn – ikke sett i Norge på 164 år.

Brun tårnkule-edderkopp

Dipoena melanogaster - brun Tårnkuleedderkopp

Foto: Glenn Halvor Morka

Den rundt 3 mm lille brune tårnkuleedderkoppen er ikke observert i Norge siden 1845.

Men Glenn Halvor Morka fra Gjerstad fant i slutten av juni seks eksemplarer av den lille krabaten, som dermed blir den 110. edderkopptypen den ivrige gjersdølingen har tatt bilde av.

Overrasket


I følge Glenn Halvor Morka var han egentlig ute på leting etter en annen rødlistet edderkoppp da han tilfeldigvis oppdaget den brune tårnkuleedderkoppen.

– Jeg brukte lommelykta og lyste opp i noen trær, da jeg plutselig så noe som hang og dingla i en tråd der. Morka forteller at han først ikke var helt sikker på hva dette kunne være, men da han kom hjem og sjekket funnet med noen bilder, begynte han å få mistanke om at han hadde gjort et skikkelig funn.

Og etter at han også hadde vært i kontakt med biolog- og edderkoppekspert Kjetil Åkra ved Midt-Troms museum, fikk han sin mistanke bekreftet.

– Dette er kjempemoro, og spesielt når det også blir bekreftet av en ekspert på edderkopper, smiler Morka.

Ikke sett ofte


Forrige gang tårnkuleedderkoppen ble sett i Norge var i 1845, men selv på verdensbasis skjer det ikke ofte. I løpet av de siste 400 årene, er det kun gjort mellom 80 og 90 funn av edderkoppen i verden. Disse har blitt funnet i området mellom Kaukasus i Russland og England.

En liten sensasjon


I følge biolog ved Midt-Troms museum, Kjetil Åkra er dette en liten sensasjon. – Det er veldig interesant å finne slike eksemplarer i Norge.

Og når vi i tillegg vet lite om biologien og levesettet til denne edderkoppen, er det med på å gjøre funnet av de seks eksemplarene enda mer interesante. Åkra arbeider med å oppdatere listen over de truede edderkoppartene i Norge, og han mener derfor det er ekstra givende med et slikt funn.