Hopp til innhold

Dette får Aust-Agder i statsbudsjettet

Regjeringens statsbudsjett for 2011 drysser penger til vei, midtdelere, krypsiv i Aust-Agder.

Sigbjørn Johnsen

Finansminister Sigbjørn Johnsen har penger også til Aust-Agder i neste års statsbudsjett.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

Dette er hovedpunkter for Aust-Agder i regjeringens forslag til statsbudsjett:

I budsjettforslaget for 2011 er det lagt opp til å starte byggingen av midtrekkverk på E18 mellom Bie og Frivoll i Grimstad.

SE FULL OVERSIKT OVER AUST-AGDER

Utbyggingen av riksvei 9 på strekningen mellom Tveit og Krokå i Setesdal fullføres i 2011. Hele veiprosjektet blir trolig åpnet for trafikk i oktober 2011.

Regjeringen foreslår en bevilgning på om lag 34,9 millioner kroner. I fjor var beløpet på 32,6 millioner kroner.

Penger til krypsiv

Regjeringen foreslår også et investeringstilskudd på 10 millioner kroner til Aust-Agder kulturhistoriske senter.

Helse Sør-Øst får økt basisbevilgningen med 399 millioner kroner tilsvarende om lag 1,4 prosent aktivitetsvekst og opptrappingsplan rus med 11 millioner kroner.

Regjeringen foreslår å øke tilskuddene til regionale odontologiske kompetansesentre i tannhelsetjenesten med 4 millioner kroner. Innbyrdes fordeling mellom Troms, Sør-Trøndelag, Oslo, Hordaland og Aust-Agder er ikke avklart.

Til tiltak mot krypsiv i Vest- og Aust-Agder er det satt av til sammen 3 millioner kroner.

Mer i frie inntekter

Regjeringen foreslår 231 millioner kroner i vekst i frie inntekter til kommunene i Aust-Agder og Aust-Agder fylkeskommune neste år.

- Slik sikrer vi at kommunene har muligheter for å bygge ut skoler, barnehager og pleie- og omsorgstilbud, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Kommunene får mer penger enn varslet i kommuneproposisjonen, sier Navarsete.