NRK Meny
Normal

Sjekk beslagene tollvesenet gjorde i fjor

Tollvesenet på Sørlandet beslaglegger mindre narkotika enn før. Fersk statistikk viser at de i fjor kun fant ett gram heroin.

Storbeslag av sigaretter, øl og brennevin

I en bil som ble funnet parkert i et boligfelt i Kristiansand fant tollerne 20.000 sigaretter og store mengder øl og brennevin i juli 2014.

Foto: Tollvesenet

Tollregion Sør-Norge hadde i fjor 56 tilfeller av det de definerer som alvorlige hendelser.

Av narkotikabeslag som utmerker seg i 2014 er beslaget av fem liter flytende amfetamin.

– Det er spesielt. Ifølge en analyse hos Kripos tilsvarer dette rundt 20 kilo amfetamin i pulverform, sier kontorsjef Helge Breilid ved Kristiansand Regiontollsted.

Det flytende stoffet var skjult i et konstruert hulrom ved bensintanken på en bil. Dette ble avslørt på kaia i Kristiansand i februar i fjor.

Finner mindre narkotika

Statistikken for narkotikabeslag i 2014 viser med all tydelighet at det nå brukes andre smuglerveier til Norge, enn den tidligere så mye brukte fergeforbindelsen mellom Hirtshals i Danmark og Kristiansand.

Helge Breilid

Helge Breilid, kontorsjef ved Kristiansand Regiontollsted.

Foto: Håkon Eliassen
Kniv i kreditkort

Dette «kredittkortet» er egentlig en kniv. Det ble beslaglagt flere våpen i fjor, blant annet elektrosjokkvåpen.

Foto: Tollvesenet

– Nå kommer det mer over svenskegrensa, sa Breilid til NRK tirsdag morgen i forbindelse med et sjeldent stort beslag av 11 kilo hasj.

Nedgangen gjelder for de fleste typer narkotika, men det er variasjoner fra år til år.

I fjor ble det beslaglagt kun ett gram heroin, mot nesten 4,3 kilo i 2009. Cannabis har økt siden 2009, men gått kraftig ned årene etter det.

Dette kan ikke forklares med færre kontroller, for de har det blitt vesentlige flere av siden 2009. Nesten 35.000 biler og andre objekter ble kontrollert i fjor, og det er en økning på over 7.000. I 2011 og 2012 lå det høyere enn i fjor.

(Se hele statistikken nederst i artikkelen.)

Kjøtt, snus og våpen

Av andre endringer de siste fem årene skiller dopingmidler seg ut. 2,4 kilo ble beslaglagt i fjor, mot null de foregående år.

Pistol for gummikuler

Den pistolen for gummikuler ble beslaglagt av tollvesenet i fjor.

Foto: Tollvesenet

Beslaget av våpen og det som kalles voldsprodukter har økt fra fem til 20 beslag.

Både øl og brennevin er mer enn fordoblet. Snus har økt fra 35 til 60 kilo, mens tobakk ellers er stabilt.

Kjøtt er også mer enn fordoblet til nesten fire tusen kilo i fjor.

Forenklede forelegg

Tollvesenet i Kristiansand skrev i fjor ut 937 forenklede forelegg, som beløper seg til noe over en millioner kroner.

Tollvesenet i Sandefjord skrev i fjor ut 1.761 forenklede forelegg, som beløper seg til nesten 1,8 millioner kroner.

Tollvesenet i Grenland skrev i fjor ut 271 forenklede forelegg, som beløper seg til noe over 380.000 kroner.

Tollregion Sør - Norge (Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud)

Periode: 2009 - 2014: KONTROLL OG BESLAGSTATISTIKK

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1. Antall kontrollerte objekter

27896

32640

38976

37916

33368

34427

2. Treffprosent

11.71

12.04

10.67

10.68

11.13

11

3. Alvorlige overtredelser ( antall )

45

60

57

61

75

56

4. Cannabis ( gram )**

2459

3692

625399

26138

174159.3

73738

5. Heroin ( gram )

4282

2593

2640

951

24750

1

6. Kokain ( gram )

8616

5990.1

2737

16

271

28

7. Amfetamin ( gram )

36355.9

221.5

2819

17057

36132

12940

8. Halusinogener (stk)

0

0

0

300

23

2012

9. Beroligende stoffer ( stk )

432

76509.5

4630

10078

5661

25087

10. Andre stimulerende stoffer ( stk )

5059

17

10

21758

12358

3

11. Ecstasy (stk)

1070

12. Khat ( kilo )

452.66

413.52

132

395

741

75

13. Syntetiske Cannabinoider (gram)

0

0

0

8

4

36

14. Syntetiske psykoaktive stoffer (gram)

0

0

0

1

13

2309

15. Farmasøytiske preparater (NPS)(antall beslag)*

63

76

16. Dopingmidler ( stk )

424

4416.5

1517

9483

3834

3250

16b. Dopingmidler (gram)

2442

17. Brennevin, også over 60 % ( liter )

4968.5

20898.12

4866

8990

3050

10038

18. Øl og vin ( liter )

18177.71

23552.38

47845

38938

23744

52228

19. Sigaretter ( stk. )

604174

655927

1039691

1043583

790948

616942

20. Røyketobakk ( kilo )

239.25

330.47

414

194

256

175

21. Snus (kilo)

34.76

37.53

35

174

54

60

22. Kjøtt ( kilo )

1256

1347.79

2075

4756

2619

3815

23. Valuta ( NOK )

1512164

1791748

1526770

515409

1648281

291305

24. Valuta overtredelsesgebyr (NOK)

7118952

8713662

5263740

4845380

5951212

4386230

25. Andre varer,annet ( NOK )

4461169.71

3655576.8

3274393

3897195

5705522

3641166

26. Våpen/voldsprod. ( antall beslag )

5

16

14

11

28

20

27. Fauna / CITES ( antall )

125

4

7

94

5

14

28. IPR Varer (stk)

1406

2838

1347

13687

8261

* NPS står for nye psykoaktive stoffer, som er en samlebetegnelse for de nye høypotente syntetiske stoffene som er i stor vekst. Beslagene føres som farmasøytiske preparater da de enda ikke er kommet på narkotikalisten til Statens Legemiddelverk.

Periode: 2012 - 2014 pr. tollsted

Kristiansand

Sandefjord

Grenland

Drammen

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

1. Antall kontrollerte objekter

13975

13254

12234

23520

18640

18774

341

1451

3400

80

23

19

2. Treffprosent

10.74

10.89

10.98

10.53

11.24

11.18

3.52

11.23

9.76

21.25

56.52

73.68

3. Alvorlige overtredelser ( antall )

23

16

16

35

47

33

1

5

5

2

7

2

4. Cannabis ( gram ) **

10929

4403

12110

15209

169748

61244

0

8

384

0

0

0

5. Heroin ( gram )

0

1

0

951

24750

1

0

0

0

0

0

0

6. Kokain ( gram )

13

77

0

3

194

27

0

0

1

0

0

0

7. Amfetamin ( gram )

14886

13018

5199

2171

23114

7741

0

0

0

0

0

0

8. Hallusinogener (stk)

0

23

10

0

0

2000

0

0

2

300

0

0

9. Beroligende stoffer ( stk )

9036

3766

581

1042

1895

24413

0

0

93

0

0

0

10. Andre stimulerende stoffer ( stk )

60

12094

0

21698

264

3

0

0

0

0

0

0

11. Ecstasy (stk)

53

1017

0

0

12. Khat ( kilo )

95

0

7

301

727

68

0

14

0

0

0

0

13. Syntetiske Cannabinoider (gram)

7

3

0

0

1

36

0

0

0

0

0

0

14. Syntetiske psykoaktive stoffer (gram)

1

12

7

0

1

2302

0

0

0

0

0

0

15. Farmasøytiske preparater (NPS)(antall beslag)*

42

62

21

14

0

0

0

0

0

0

16. Dopingmidler ( stk )

8239

333

943

1244

1841

1847

0

1660

410

0

0

50

16b. Dopingmidler (gram)

1

171

400

1870

17. Brennevin, også over 60 % ( liter )

1215

731

1033

7442

1435

4995

143

201

237

189

684

3773

18. Øl og vin ( liter )

10948

8522

11396

24000

9995

16791

1144

1733

3493

2845

3493.2

20548

19. Sigaretter ( stk. )

227655

153215

217405

738328

457045

366854

30600

10808

15016

47000

169880

17667

20. Røyketobakk ( kilo )

71

143

71

109

88

85

0

2

13

13

24

6

21. Snus ( kilo )

18

23

21

154

29

36

0

2

2

1

0

0

22. Kjøtt ( kilo )

2537

1039

2123

1958

677

1086

0

27

188

261

876

418

23. Valuta ( NOK )

106490

310450

113696

385219

1337831

177609

0

0

0

23700

0

0

24. Valuta overtredelsesgebyr (NOK)

1379255

2132392

1307406

3466125

3818819

3078824

0

0

0

0

0

0

25. Andre varer,annet ( NOK )

3273861

884977

2377931

2371003

53730

385186

0

26. Våpen/voldsprodukter (ant beslag)

3

8

12

8

18

7

0

2

0

0

0

1

27. Fauna / CITES ( antall )

7

14

4

0

0

0

0

28. IPR Varer (stk)

0

8363

6522

0

0

1739

0

5324

0

0

0

0

* NPS står for nye psykoaktive stoffer, som er en samlebetegnelse for de nye høypotente syntetiske stoffene som er i stor vekst. Beslagene føres som farmasøytiske preparater da de enda ikke er kommet på narkotikalisten til Statens Legemiddelverk.** Cannabis: Hasj og marihuana oppgitt i gram