Fra Røde kors anlegget på Fjellstua Sinnes i Sirdal i 1968. Bilder fra Dagsrevyen.

Sirdal: Røde Kors-anlegg - 1968 (uten lyd)

Fra Røde kors anlegget på Fjellstua Sinnes i Sirdal i 1968. Bilder fra Dagsrevyen.