Sikrer RV9-utbygging

Bompengeselskapet Setesdal vegfinans sikrer utbygging av Riksvei 9 mellom Ose og Tveit.

 

kart riksvei 9

Inkomne anbud på strekningen var vesentlig høyere enn antatt og det ble vurdert å utsette eller redusere utbyggingen.

Nå vil bompengeselskapet bidra med nærmere 30 millioner kroner slik at ny vei er på plass om to år slik det er planlagt.