Sikrer mot rømninger

Fengslet i toppetasjen på tinghuset i Kristiansand har flyttet flere fanger fordi bygningen er under oppussing. Ledelsen har iverksatt flere tiltak for å hindre rømninger.

Fengslet i toppetasjen på tinghuset i Kristiansand har flyttet flere fanger fordi bygningen er under oppussing. Ledelsen har iverksatt flere tiltak for å hindre rømninger.