NRK Meny
Normal

Ny sentral skal sikre rask og god transport av alvorlig syke

Alvorlig syke pasienter skal sikres bedre intensivtransport gjennom en ny vaktsentral ved Sørlandet Sykehus.

Ambulanse

Ny sentral skal sikre rask og god transport av alvorlig syke

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Ledelsen ved Sørlandet sykehus oppretter en felles vaktordning for intensivtransporten på Sørlandet. Sentralen skal være aktiv fra 1. september 2014.

Vaktsentralen skal samkjøre all intensivtransport til og fra sykehusene i Arendal, Flekkefjord og Kristiansand. Sentralen skal ligge i Kristiansand.

Per Engstrand

Fagdirektør, Per Engstrand, sier den nye vaktsentralen sikrer svært syke pasienter en raskere og tryggere transport.

Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

Fagdirektør ved Sørlandet sykehus, Per Engstrand, sier det er naturlig at vaktsentralen opprettes i Kristiansand, som geografisk midtpunkt på Agder.

– Til det beste for pasientene

Den nye vaktsentralen skal sikre all intensivtransport det nødvendige helsepersonellet. De alvorligst syke og skadde krever at lege og sykepleier er med i ambulansen.

Til nå har hver enkelt avdeling skaffet nødvendig kjøretøy og personell til intensivtransportene.

– Den nye vaktsentralen gjør det lettere å sikre riktig personell til riktig transport. Det vil også ta kortere tid å sette opp en intensivtransport. Dette vil sikre rask og god transport av alvorlig syke pasientene på Agder, sier Engstrand.

Økt behov for bedre koordinering

Prosjektgruppa som har utarbeidet den nye sentralen ser for seg at merkostnaden vil bli på rundt 1,8 millioner kroner.

Behovet for transport mellom sykehus øker i takt med funksjonsfordeling og spesialisering.

Det er derfor også et økt behov for en mer profesjonalisert tjeneste for disse transportene.

Plassering uten store protester

Beslutningen om plassering i Kristiansand ble tatt nylig, og skjedde etter det NRK får opplyst fra flere hold uten store protester.

– Plasseringen i Kristiansand er naturlig i forhold til beliggenhet mellom Arendal og Flekkefjord, sier overlege Per Kristian Hyldmo.

Han leder nåværende ordning for disse transportene ved intensivseksjonene i Arendal og Kristiansand.

– Jeg oppfatter at flere i Arendal ser fram til denne organiseringen. Dette er stor forbedring. Nå blir det forutsigbare vaktordninger fremfor en frivillig ordning, sier Hyldmo.

Til nå har folk tatt dette arbeidet på toppen av sin vanlige jobb, og ikke alle vakter har latt seg dekke.

Nå blir det altså mer forutsigbart både for de som skal jobbe med dette, og de som planlegger til beste for pasientene.