Studentene med massivt nei til fusjonplaner

Med 14 mot en stemme stilte studentene ved Universitet i Agder seg negative til en fusjon med Høgskolen i Telemark.

Ruben Haugland

Tirsdag kveld ble det klart at studentene er negative til en sammenslåing. Studentene savner en klar visjon fra ledelsen sin side.

Foto: Anders Holtet / NRK

STA fusjon

Studentene ble i forkant av Studentparlamentet informert om fusjonsplanene. Rektor Torunn Lauvdal var en av dem som var til stede.

Foto: Anders Holtet / NRK

Studentene ved Universitetet i Agder stiller seg negative til forslaget om en fusjon med Høgskolen i Telemark. Det ble vedtatt i Studentparlamentet tirsdag kveld, hvor blant annet rektor Torunn Lauvdal var til stede.

– Dessverre ser det ut som man ønsker å opprettholde de to gamle institusjonen, bare under et nytt navn. Det ser vi for oss at vil være kostnadsbærende, og ikke løfte det faglige, sier Ruben Haugland, leder for Studentorganisasjonen i Agder til NRK.

Studentorganisasjonen i Agder representerer 10.000 studenter, og har to av 11 styrerepresentanter i UiA-styret.

Lederen legger til at studentene så flere fordeler ved en fusjon, men at ledelsen mangler en klar visjon, og at de derfor stiller seg negative.

– Vi mener det faglige burde være det viktigste, og vi ser ikke at det vil bli løftet av en sammenslåing.

– Ikke overrasket

Torunn Lauvdal

Lauvdal er ikke overrasket over at studentene sier nei til en fusjon.

Foto: Svein Sundsdal

Rektor Torunn Lauvdal er ikke overrasket over at studentene er negative til sammenslåingen.

– Jeg er ikke overrasket, men jeg synes det er dumt, sier Lauvdal.

Hvor viktig er studentenes stemme?

– Alle stemmer teller, både studentenes og de ansattes.

Ansatte ved UiA stiller seg heller ikke positive til en sammenslåing. Tidligere denne måneden ble det klart at 81 prosent av de tillitsvalgte er negative til fusjonen.

Frykter for demokratiet

– Vi er redde for at en fusjon skal gå utover studentdemokratiet, sier han.

Han frykter kommunikasjonen med leder av studentene, og leder av universitet vil bli svekket av en fusjon.

– Studentene sine organisasjoner har tilsynelatende hatt et bedre samarbeid enn de ansatte sine, så jeg tror likevel vi ville fått til en god avtale, sier Haugland.

Artikkelen fortsetter under bildet.

UiA

UiA vil bli hovedsete dersom «Sørnorsk universitet »blir et faktum

– Har savnet invitasjon

Lederen for studentorganisasjonen kaller det «hårreisende» hvor lite studentene har blitt inkludert til å delta på fusjonsmøter.

– Når vi ikke blir invitert til debattene må vi tvinge oss med i debattene.

Han mener det er viktig med åpenhet rundt temaet, og mener studentene burde ha mer makt enn hva de har i dag.

– Vi har kun blitt invitert på et overordnet plan fordi det skal se fint ut. Vi mener om studentene er for eller imot skal ha alt å si, sier Haugland.

Det er imidlertid ikke rektoren enig i, som føler studentene har vært godt representert.

– Studentene har vært involvert i alle organene som har jobbet med fusjonen, så det forstår jeg ikke, sier Lauvdal.

Kristiansand blir hovedsete

Lauvdal har tidligere vært klar på at hovedsetet til det fusjonerte universitet burde ligge i Kristiansand.

– Prosjektstyret foreslår at hovedsete helt klart skal ligge i Kristiansand. Grunnen til det er at det er der den største campusen er og der man har flest studenter. Både rektoren og store deler av ledelsen vil også være plassert i Kristiansand, sa Lauvdal.

Da ble det også klart at rektoren ønsker navnet «Sørnorsk universitet».

Rektoren var ikke tilgjengelig for en kommentar tirsdag kveld, men har tidligere ytret seg positiv til sammenslåingen.