NRK Meny
Normal

Riksantikvaren snur: Freder ikke politihuset

Riksantikvaren har snudd og går bort fra ønsket om å frede Statens hus i Arendal. Politiet skal etter hvert flytte fra bygget, der det i fremtiden kan bli leiligheter.

Statens hus Arendal

Statens hus i Arendal, der politiet og Posten holder til, blir likevel ikke fredet.

Foto: KEN/Wikipedia

Fortidsminneforeningen tok i 2008 til orde for å frede Statens hus på Tyholmen i Arendal. Riksantikvaren mente det kunne være en god løsning, og satte i gang en høringsprosess som endte med motgang.

Formannskapet sa i januar i år nei til å frede bygget med 6 mot 3 stemmer. Politikerne mente det kunne hemme byutviklingen, skrev Agderposten.

I februar vente også fylkesutvalget tommelen ned for fredning.

Bygget eies av Entra Eiendom AS, som også gikk imot fredning.

«Fredes ikke»

I et svært kort notat, som NRK.no har fått tilgang, skriver Riksadvokaten:

«Riksantikvaren har tatt høringssvarene til følge; Statens hus Arendal fredes ikke.»

Dette begrunnes ikke nærmere enn at det vises til motstand lokalt fra flere hold. Saksbehandleren er på ferie og har ikke vært tilgjengelig for kommentar.

Riksantikvaren foreslo å frede fasaden, hele trappeoppgangen og den gamle tingrettssalen i øverst etasje.

Dette var ett av 25 bygg på en liste bygninger og anlegg i justissektoren, som Riksantikvaren ønsket å frede.

Kan bli leiligheter

Statens hus i Arendal sentrum ble bygget i 1961. Posten har tilhold der, og politiet har vært der siden bygget var nytt.

Flere store utbyggere har meldt sin interesse for å bygge leiligheter i det 6000 m² store bygget. Det har vært til salgs flere ganger, men angivelig ikke blitt solgt fordi vern av bygget kunne ødelegge for endring og byggemuligheter.

Bygningen vil fortsatt være regulert til såkalt spesialområde for bevaring etter Plan- og bygningsloven og beholdes i landsverneplan for justissektoren i verneklasse, skriver Riksantikvaren.

I fjor høst la Statsbygg fram fem forslag til ny politistasjon i Arendal.

25. januar i år ble det klar at BGR Entreprenør AS vant anbudskonkurransen om å få bygge ny politistasjon i Arendal.

– BRGs tilbud fremstår som svært gjennomarbeidet, med en meget god løsning, het det fra Statsbygg.

Ny politistasjon arendal

Slik blir nye Arendal politistasjon ved Stoa.

Foto: Illustrasjon: BRG Entreprenør/Filter Arkitekter