NRK Meny
Normal

Djupedal går mot strømmen - sier ja til UiA-fusjon

«Alle» sier nei til sammenslåing av Universitet i Agder og Telemark. Fylkesmann Øystein Djupedal sier derimot ja.

Øystein Djupedal

Fylkesmann i Aust-Agder Øystein Djupedal vil slå sammen Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Djupedal, som tidligere også har vært kunnskapsminister, understreker i sitt høringsbrev at det er behov for samarbeid og konsentrasjon i universitets- og høgskolesektoren.

– Fylkesmannen har vurdert de ulike argumentene for og mot en slik fusjon, og har kommet til at argumentene for må tillegges avgjørende vekt, skriver han.

Lettere å rekruttere

– Vi vil særlig trekke fram institusjonenes samfunnsoppdrag og den betydning universitets- og høgkolesektoren har for næringsliv og samfunn, skriver Djupedal.

Han tilføyer at institusjonene blir mer faglige robuste og letter kan rekruttere medarbeidere.

Flere har vært opptatt av at en sammenslåing kan flytte fokus fra kvalitet til intern strid om ressurser, lokalisering og strategiske veivalg.

– Det må gis særlig oppmerksomhet på tiltak som kan hindre slike utilsiktede virkninger av prosessen, skriver han.

Har sagt nei

En rekke kommuner, NHO, og NODE-nettverket har hittil uttalte seg mot en sammenslåing av UiA og HiT nå.

I neste måned skal styrene ved de to utdanningsinstitusjonene ta stilling om arbeidet med fusjon skal skrinlegges eller fortsette.