NRK Meny
Normal

Sier ja til fem småkraftverk

NVE har gitt tillatelse til bygging av fire småkraftverk i Flekkefjord og ett småkraftverk i Kvinesdal.

Laster kart, vennligst vent...

NVE har behandlet sju søknader om bygging av småkraftverk og seks anleggskonsesjoner i Flekkefjord og Kvinesdal.

Tre søknader om Litleåna

NVE gir tillatelse til Gjemlestad kraftverk i Kvinesdal, mens Vatland og Hamrebakkan kraftverk får avslag.

Alle de tre kraftverkene ønsket å bruke elva Litleåna mellom Galdalsvatnet og Liknes sentrum i Kvinesdal.

Gjemlestad kraftverk får konsesjon fordi dette prosjektet er minst i konflikt med allmenne interesser som friluftsliv, bading, fiske og naturmangfold.

Alle godkjent

I Flekkefjord gir NVE tillatelse til kraftverkene Furstølåna, Sandvand, Flikka og Selura. Vannet Selura er allerede regulert og NVE mener den nye reguleringa vil bedre forholdene for fisk, landbruk, friluftsliv og næringsinteresser.

De fem kraftverkene som har fått tillatelse vil til sammen produsere rundt 40 GWh i et middels år, noe som tilsvarer strømforbruket til rundt 2 000 husstander.

Omsøkte småkraftverk

Søker

Kraftverk

Effekt

Produksjon

Vatland kraftverk

Vatland kraftverk

-

-

Småkraft AS

Gjemlestad kraftverk

6,89

20,3

Kvinesdal kommune

Hamrebakkan kraftverk

-

-

Clemens Kraft AS

Flikka kraftverk

1,75

6,0

Tinfos AS

Sandvand kraftverk

1,48

4,8

Clemens Kraft AS

Flikka kraftverk

1,75

6,0

Tinfos AS

Selura kraftverk

1,1

4,5