NRK Meny

Sier ikke fra om viltpåkjørsler

– Flere bilister i agderfylkene har den siste tiden latt være å melde fra til myndighetene når de har kjørt på og skadet vilt, sier leder av Froland viltnemnd, Øyvin Froland. Dersom man ikke sier fra risikerer man politianmeldelse. Mens om man sier fra er det ingen straffereaksjon.